Karaciğer Naklinde Bakteriyel Enfektif Komplikasyonlar Ve Yara Komplikasyonlarını Önleyici Müdahalel

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer vücudun önemli bir organı olup, besinlerden enerji üretimi, kandaki ilaçlar ve atık ürünlerin tespiti, işlenmesi ve atılması için gereken maddelerin üretimi ve barsaktan gelen zararlı bakterilerin filtre edilmesi gibi değişik işlevleri vardır. Alkol tüketimi ve viral enfeksiyon, karaciğerde sinsi bir tahribata neden olabilir. Bazen bu karaciğer hasarı karaciğer yetmezliğine gidebilir. Karaciğer nakli, karaciğer yetmezliğinin tedavisinde etkilidir. Ancak karaciğer nakli büyük bir cerrahi girişimdir ve önemli oranda hastada, alıcı vücudunun grefte karşı yabancı cisim cevabı geliştirmesini baskılamak için verilen ilaçlar (immün-supresif rejimler) nedeniyle, enfektif komplikasyonlar ve yara komplikasyonları gelişebilir. Bakteriyel enfektif komplikasyonlar ve yara komplikasyonlarını önlemek için çeşitli müdahalelere teşebbüs edilmiştir, ancak etkinlikleri bilinmiyor.

Karaciğer naklinde enfektif komplikasyonlar ve yara komplikasyonlarını önlemede kullanılan, farklı müdahalelerin fayda ve zararlarını belirlemek için 2013 Şubatına kadar yayınlanan literatürü ayrıntılı olarak gözden geçirdik.

Araştırma özellikleri

Toplam 614 hastayla yapılan 7 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 4 araştırmada selektif barsak dekontaminasyonu (barsak bakterilerini temizlemek için uzun süre antibiyotik kullanımı) plasebo kullanımına ya da tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı.

1 araştırmada katılımcılar selektif barsak dekontaminasyonu ve prebiyotikle probiyotik ya da lifle birlikte prebiyotik gruplarına randomize edildi.

1 araştırmada prebiyotikle probiyotik, prebiyotikle kıyaslandı.

1 diğer çalışmada farklı dozlarda granülosit koloni stimülan faktörle (GCSF) plasebo kıyaslandı.

Araştırmaların çoğunluğuna elektif karaciğer nakli yapılan erişkinler alındı. Toplam 5 kıyaslama yapıldı: Selektif barsak dekontaminasyonu inaktif kontrole karşı; selektif barsak dekontaminasyonu prebiyotikle probiyotiklere karşı; selektif barsak dekontaminasyonu prebiyotiklere karşı; prebiyotik ve probiyotikler, prebiyotiklere karşı ve GCSF inaktif kontrole karşı.

Bakteriyel enfektif komplikasyonlar ve yara komplikasyonlarını önlemede farklı antibiyotikleri kıyaslayan araştırma bulunmadı.

Anahtar sonuçlar

Yapılan 5 kıyaslamanın hiçbirinde, ölen ya da retransplantasyon gereken hasta oranında, müdahale ve kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmadı.

Kıyaslamanın hiçbirinde; greft redlerinde, yoğun bakım ünitesinde kalışta ya da hastanede kalışta, müdahale ve kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmadı.

Toplam olarak 611 katılımcıdan 193’ünde enfektif komplikasyon gelişti (%31.6).

Enfektif komplikasyon gelişen hasta oranı ve enfektif komplikayon ataklarının sayısı, selektif barsak dekontaminasyonu grubunda prebiyotikle probiyotik grubuna kıyasla anlamlı derecede daha yüksek bulundu.

Tüm diğer kıyaslamalarda, gruplar arasında enfeksiyon gelişen hasta oranı ya da enfektif komplikasyon ataklarını sayısında anlamlı fark bulunmadı.

Hiçbir araştırmada yaşam kalitesi ve ciddi ters olaylar raporlanmadı.

Müdahalelerin herhangi birinin faydalı olduğuna dair net kanıt bulunmuyor. Hatta selektif barsak dekontaminasyonu, probiyotikle prebiyotiklere göre enfeksiyon riskini artırabiliyor.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların çoğunluğunda sistematik hata ve tesadüfi hata riski yüksekti. Genel kanıt kalitesi çok düşüktü.

Gelecekteki araştırmalar

Karaciğer nakli yapılan hastalarda, iyi tasarımlı daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda mortalite, greft başarısızlığı, yaşam kalitesi, hastanede kalış süresi ve tedaviyle ilişkili ters olaylar gibi hasta odaklı sonuç ölçütleri araştırılmalı.

Kaynak

Gurusamy K, Nagendran M, Davidson BR. Methods of preventing bacterial sepsis and wound complications after liver transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD006660. DOI: 10.1002/14651858.CD006660.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Enfeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar