Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Sağlık otoroiteleri ve Dünya Sağlık Örgütü yeni doğan bebeklerin 6 aylık olana kadar sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Emzirme beslenmeyi iyileştirme ve gastroenterit, solunum yolu ve kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, allerjiler ve diyabetes mellitus gibi hastalıklara karşı korunma sağlayarak bebeğin sağlığına yararlar getirir. Emzirme maliyetleri de düşürür ve anneye de yararlar sağlar.

Mastit laktasyonun ciddi bir komplikasyonudur ve bazı annelerin emzirmeyi kesmesine neden olabilir. Meme başları yangılı hale gelir meme hassaslaşır ve şişebilir. Meme başları çatlarsa enfekte olabilir ve annede grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir. Bebeğin memeyi yetersiz tutması ve memeden sütün yetersiz boşalması mastite katkıda bulunabilir. Emzirmenin tek beslenme yolu olmasının ve bunun devamlılığının sağlanması ve sürdürülmesi için koruyucu önlemlerin araştırılması önemlidir.

Bu derlemede toplam 960 kadını kapsayan 5 randomize kontrollü araştırma bulundu. Araştırmalarda emzirme eğitimi, antibiyotik ilaçlar kullanma, topikal kremler ve anti-sekretuar faktörlü tahıllar dahil çeşitli koruyucu müdahaleler araştırıldı. Sağlanan sınırlı kanıtlarla tedavilerin hiç biri, meme enfeksiyonlarını azaltma, emzirmenin tek beslenme olarak muhafaza süresi ve emzirme süresi üzerine herhangi bir fark yaratmadı. Çalışmalar genel olarak düşük kalitedeydi, sağladıkları kısıtlı bulgular alanda daha kaliteli araştırmalar gereğinin altını çiziyor.

Kaynak

Crepinsek MA, Crowe L, Michener K, Smart NA. Interventions for preventing mastitis after childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD007239. DOI: 10.1002/14651858.CD007239.pub3

Orijinal özet için: Mastitte Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar