Meme Kanseri Ameliyatından Sonra Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Önlemede Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Tanı konan tüm yeni kanser olgularının 1/10’u meme kanseridir. Olağan tedavi yaklaşımı memenin ameliyatla çıkarılmasıdır. Cerrahinin sık görülen bir komplikasyonu ameliyat yarasının enfeksiyonu olup hemen ameliyat öncesinde antibiyotik alımı enfeksiyon gelişme ihtimalini anlamlı derecede düşürüyor.

Derlemede en uygun antibiyotiğin hangisi olduğunu kesin belirlenemedi. Hemen meme rekonstrüksiyonu yapılan ameliyatlarda antibiyotiğin etkisini değerlendiren araştırma bulunmadı.

Kaynak

Jones DJ, Bunn F, Bell-Syer SV. Prophylactic antibiotics to prevent surgical site infection after breast cancer surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD005360. DOI: 10.1002/14651858.CD005360.pub4

Orijinal özet için: Mastektomide Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar