KOAH Hastalarında İnhaler Steroidler Pnömoni Riskini Artırır mı?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İnhaler kortikosteroidler (İCS) KOAH alevlenmelerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılan ilaçlardır. Olağan olarak, uzun etkili beta2-agonitlerle (LABA) beraber kullanılır. En yaygın kullanılan ICS ve LABA inhaler kombinasyonları flutikazon ve salmeterol; budesonid ve formoteroldür ancak flutikazon furoat da yeni bir LABA olan vilanterolle birlikte günde tek doz kullanılıyor. Çok fazla çalışma ICS’nin faydalarını gösterdi ancak bunlar pnömoni riskini de artırabilir. Bu kaygının yanı sıra, pnömoninin teşhisi de zor olabilir ve araştırmalarda pnömoni şiddeti de kötü raporlandı. Bu nedenle KOAH’ta inhaler steroidlerle ilgili yapılmış derlemeler olsa da ayrıcalıklı olarak pnömoniyle ilgili bir derleme yaparak kanıtları yakından incelemek istedik.

Bu derleme genel olarak flutikazon veya budesonid alan KOAH hastalarında pnömoni riskini değerlendirmek için yapıldı.

Çalışma özellikleri

Flutikazon veya budesonidi, plasebo inhalere karşı kıyaslayan ve bunların bir LABA ile kombinasyonunu (yani budesonid/formoterol, flutikazon propiyonat/salmeterol ve flutikazon furoat/vilanterol), sade LABA kullanımına karşı kıyaslayan tüm çalışmaları aradık. Bu şekilde tek başına ya da LABA ile kombine ICS kullanımındaki riski değerlendirebildik.

Toplam 30 000’den fazla KOAH’lı hastayla yapılan 43 araştırma bulduk. Flutikazonla 21 247 katılımcıyla 26 araştırma, budesonidle 10 150 katılımcıyla 17 araştırma yapıldı. Katılımcıların %70’i erkek olup KOAH’ları genel olarak, “şiddetli” olarak sınıflandı. Literatür araştırması 2013 Eylülüne kadar yapıldı.

Her ilacı kontrolle kıyasladık ve ISC’yi plaseboyla veya ICS/LABA kombinasyonunu sade LABA ile kıyaslayan araştırmaların sonuçlarını ayrı ayrı değerlendirdik. Ayrıca plaseboya karşı etkilerine dayanarak, hangisinin daha güveni olduğunu araştırmak için budesonid ve flutikazonun dolaylı kıyaslamasını da yaptık.

Sonuçlar

Flutikazon ciddi (hastaneye yatış gereken) pnömonileri artırdı. 18 ayda flutikazonla tedavi edilen her 1000 hasta içinde 18 daha fazlası pnömoni için hastaneye yatırıldı.

Budesonid’de ciddi olarak nitelenen pnömonileri artırdı. 9 ayda, budesonidle tedavi edilen her 1000 hasta içinde 6 daha fazla hastanın yatışı yapıldı. Düşük doz (320 mcg) budesonidle yüksek doza (640 mcg) göre daha az sayıda ciddi pnömoni görüldü.

ICS gruplarında kontrole kıyasla genel olarak daha fazla ölüm görülmedi ve her iki grupta da pnömoniyle ilişkili ölümler çok nadirdi.

Flutikazon ve budesonidi birbirine karşı kıyasladığımızda aradaki fark birinin diğerinden daha güvenli olduğunu (pnömoni, yatış gereği, genel ters olaylar ve ölüm) söyleyebilmek için yeterince net değildi.

Herhangi bir pnömoni riski (ayaktan tedavi edilebilecek daha selim olgular) flutikazonla budesonidden daha fazla görüldü.

Çoğu sonuç ölçütleri için kanıtlara yüksek veya orta kalitede değer biçildi. Yüksek kalitede kanıt, yapılacak daha fazla araştırmanın, tahmini etki hesabına olan güvenimizi değiştirme ihtimalinin çok az olduğu anlamına gelir ancak, orta kalite, sonuçlarda biraz şüphe olduğunu yansıtır. Daha az katılımcılı ve kısa süreli olduğundan budesonid çalışmalarında genel olarak netlik daha azdı.

Sonuç

Yalnız olarak ya da LABA ile birlikte verilen budesonid ve flutikazon, hastaneye yatış gerektiren ciddi pnömonileri artırabiliyor. İkisinin de, kullanmayanlara kıyasla ölüm ihtimalini etkilediği gösterilmedi. İki ilacın kıyaslanması, ciddi pnömoni ya da ölüm riskinde fark olmadığını gösterdi. Flutikazonla birlikte herhangi bir pnömoni riski budesonide göre arttı, ancak ilaç üreticilerinin kullandığı tanımlardaki potansiyel farklar bu bulguya olan güvenimizi azalttı. Bu sakıncaların ICS’lerin bilinen faydalarına (yani daha az alevlenme, akciğer fonksiyonunda iyileşme ve yaşam kalitesi) karşı tartılması gerekiyor.

Araştırmacıların, ICS ile birlikte bulunan risklerden haberdar olması ve araştırmalarda pnömoniye usulünce tanı konduğundan emin olması gerekiyor.

Kaynak

Kew KM, Seniukovich A. Inhaled steroids and risk of pneumonia for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD010115. DOI: 10.1002/14651858.CD010115.pub2

Orijinal özet için: İCS ve Pnömoni Riski

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv