Şizofreni Tedavisinde Perikyazin

Cochrane derleme özeti

Şizofrenili hastalar olmayan sesler duyar, olmayan şeyler görür (hallüsinasyon) ve garip inanışları vardır (delüsyon). Şizofreni belirtilerinin ilk seçenek ve ana akım tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Bu ilaçlar eskiler (tipik ya da ilk jenerasyon) ve yeniler (atipik ya da ikinci jenerasyon) olarak gruplanabilir. Perikyazin 1961 yılında geliştirilen nispeten eskilerdendir. Bazı araştırmalar diğer antipsikotiklerden daha faydalı olabileceğini gösterdi.

Bu derleme şizofreni tedavisinde eski ve yani antipsikotiklere kıyasla perikyazinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçlıyor. 2013 yılında yapılan literatür taramasında 1965 ile 1980 yılları arasında yapılan 5 araştırma bulundu. Kanıtların kalitesinde çok düşük olarak değer biçildi ve perikyazini eski ya da yeni antipsikotik ilaçlara karşı kıyaslayan çalışma sonuçları tutarsızdı. Perikyazinin diğer antipsikotiklerden daha iyi olup olmadığını belirlemek için kanıtlar yetersiz.

İyileşme sonuçları için analiz sonuçları tutarsız olup tipik antipsikotik kullananlara kıyasla perikyazin alan daha fazla hastanın iyileşmediğinden emin olamadık. Perikyazin alan hastalarda diğer tipik ya da atipik antipsikotiklere kıyasla, irade dışı sarsılmalar, titreme, huzursuzluk ve spazmlar gibi daha fazla yan etki görüldü. Bu yan etkiler çok nahoş olup perikyazinle daha fazla görülmesi önemli bir bulgu ve perikazinin şizofreni belirtilerine fazladan bir fayda sağlayamadığı düşünülüyor.

Çalışmalarda dikkat gerektiren, tedaviden tatmin ve mali etkinlik sonuç ölçütleri raporlanmadı. Bu kanıt eksikliği nedeniyle, şizofrenili hastaları, ruh sağlığı profesyonelleri ve politika üreticileri; perikyazinin faydaları, zararları veya sorunlarıyla ilgili az bilgili kalıyor. Gelecekte yapılacak çalışmalara bakımın maliyeti ve tedaviden tatminle ilgili sonuç ölçütleri de dâhil edilmesi ve bu çalışmaların daha büyük olması, daha iyi yürütülmesi ve eksiksiz raporlama yapması gerekir.

Bu basit dilli özet Rethink Mental İllness’ten Ben Gray tarafından yazıldı.

Kaynak

Matar HE, Almerie M, Makhoul S, Xia J, Humphreys P. Pericyazine for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD007479. DOI: 10.1002/14651858.CD007479.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Perikyazin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv