Laparoskopik Kolesistektomide Yaraya Lokal Anestezik İnfiltrasyonu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Erişkin batı popülasyonun yaklaşık %10-15 oranında safra taşı bulunur. Bunların her yıl %1 - %4 kadarı belirti verir. Belirti veren taşların ana akım tredavisi kesenin çıkarılmasıdır (kolesistektomi). Sadece ABD’de yarım milyondan fazla kolesistektomi yapılıyor. Helen kolesistektomi için tercih edilen yöntem laparoskopidir. Laparoskopik kolesistektomi genel olarak açık ameliyata kıyasla daha az ağrılı kabul edilse de ameliyattan sonra taburculuğun gecikmesinin ana nedenlerinden biri de ağrıdır.

Cerrahi yaraya lokal anesetezik infiltrasyonu ameliyat sonrasında ağrıyı azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Ancak bu yöntemin fayda ve zararları bilinmiyor. Tıbbi literatürde bu tedavinin faydasını araştıran randomize kontrollü araştırma bilgilerini derleyerek bu soruya cevap aradık. Ayrıca non-randomize araştırmaları da değerlendirdik. Hataları küçültmek için iki yazar tıbbi literatürü 2013 Şubatına kadar taradı ve bilgileri çıkardı.

Çalışma özellikleri

Bu derleme için 19 randomize kontrollü araştırma derledik. Çoğuna alınan katılımcılar planlı laparoskopik kolesistektomi olan anestezi riski düşük hastalardı.

Anahtar sonuçlar

17 araştırmada toplam 1095 katılımcının yarısına infiltrasyon yapıldı, yarısına yapılmadı.

Raporlayan 7 araştırmada (539 katılımcı) iki grupta da ölüm olmadı. Gruplar arasında ciddi komplikasyonlardaki fark belirsizdi.

Komplikasyonları raporlayan farklı araştırmalarda infiltrasyon yapılan 450 kadar hastada lokal anestezikle ilişkili komplikasyon olmadı.

Çalışmalardan hiç birinde yaşam kalitesi ya da çalışmaya dönüş süresi raporlanmadı.

Bu bilgiyi sağlayan tek araştırmada günlük ameliyat hastası olarak taburcu edilen katılımcı oranı lokal anestezik grubunda kontrolden daha yüksekti. Hastanede kalış süresi ya da normal yaşama dönüş süresindeki farklar belirsizdi.

Lokal anestezik verilen katılımcılarda 4-8 saat ve 9-24 saatte görsel analog skalayla ölçülen ağrı kontrole göre daha azdı.

Lokal anestezik infiltrasyonunda farklı metotların kıyaslamasında bazı ölçütlerde fark bulundu ancak değişimler tutarsızdı.

Bu yüzden lokal anestezi için belli bir ilacı ya da metodu tercih etmek için kanıt bulunmuyor.

Ciddi ters etkiler nadirdi. Elektif laparoskopik kolesistektomi olan anestezi riski düşük hastalarda infiltrasyonun ağrıyı azalttığına dair çok düşük kalitede kanıt var. Ancak bu azalmanın klinik önemi muhtemelen düşük.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların çoğunda kayırma hatası riski yüksek, yani çalışmaların yürütüm yolu nedeniyle faydaları olduğundan fazla zararları olduğundan haz hesaplama şeklinde hatalı kararlara varma ihtimali var. Genel kanıt kalitesi çok düşük.

Gelecekte başka araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda yaşam kalitesi, hastanede kalış, normal aktiviteye dönüş ve çalışmaya dönüş süreleri gibi hasta için ve masrafları ödeyen kurumlar için önemli sonuç ölçütleri araştırılmalı.

Kaynak

Loizides S, Gurusamy K, Nagendran M, Rossi M, Guerrini G, Davidson BR. Wound infiltration with local anaesthetic agents for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD007049. DOI: 10.1002/14651858.CD007049.pub2

Orijinal özet için: Laparoskopik Kolesistektomide Lokal Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv