Akut İskemik Felçte Glikoprotein IIb-IIIa İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut iskemik felçli hastalarda, tek başına veya trombolitik ajanlarla kombine kullanılan glikoprotein IIb-IIIa İnhibitörlerinin güvenlik ve etkinliğini değerlendirmek istedik.

Arka plan

Çoğu felç beyinde bir arterin ani tıkanması soncu ortaya çıkar ve akut iskemik felç olarak adlandırılır. Çoğu iskemik felçte damarı bloke eden bir kan pıhtısıdır. Pıhtılar kanda dolaşan plateletlerin belli durumlarda agregat oluşturması sonucu oluşur. Glikoprotein IIb-IIIa İnhibitörleri (GPİ) platelet agregasyonunu güçlü, hızlı ve seçici olarak bloke ederler ve bu suretle kan pıhtısının çözülmesine yardımcı olur, yeni pıhtı oluşumunu önler ve böylece beyinde kan akımının iyileştirir. İlaçlar felcin ilk birkaç saati içinde verildiğinde beyin hasarını iyileştirme ve kişinin iyi bir toparlanma sağlama şansını artırması mümkündür. Ancak GPİ’ler beyinde kanamaya da neden olabilir, bu durumda sonuçlar kötüleşir. Bu derlemede felç sonrası 6 saat içinde verilen glikoprotein IIb-IIIa inhibitörlerinin ölen ya da bağımlı hasta oranını düşürüp düşürmediğini değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

2013 Haziranına kadar yaptığımız taramada toplam 1365 katılımcıyla yapılan 4 araştırma belirledik; 3 araştırmada İV verilen absiksimab İV plaseboya karşı, 1 araştırmada da İV tirofiban, İV aspirinle kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar GPİ’lerin beyin kanamasına neden olduğu ve bu komplikasyonun herhangi bir faydayı dengelediğini gösterdi. Bu nedenle akut iskemik felçli hastalarda GP IIb-IIIa inhibitörü kullanımından kaçınmak gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda genel olarak kayırma hatası riski düşük olarak değerlendirildi.

Kaynak

Ciccone A, Motto C, Abraha I, Cozzolino F, Santilli I. Glycoprotein IIb-IIIa inhibitors for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD005208. DOI: 10.1002/14651858.CD005208.pub3

Orijinal özet için: Akut Felçte GP IIb-IIIa İnhibitörü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv