Fazla Kilolu Ve Obes Çocuk Ve Ergenlerde Okul Başarısını İyileştirmek İçin Yaşam Tarzı Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Tüm dünyada birçok çocuk fazla kilolu veya obes. Fazla kilolu ve obes çocuklarda fiziksel hastalıklar ve duygusal stres artmıştır. Bu çocuklar bilişsel yeti testlerinde daha düşük performans gösterir ve okulda daha başarısızdır. Obesiteyi önlemek ve tedavi etmek için, örneğin fiziksel yönden daha aktif olma, daha az kalorili yeme ve daha az oturma gibi birkaç yaşam tarzı değişikliği önerilir. Bu müdahalelerin normal kilolu çocuklarda düşünme becerilerini ve okul başarısını iyileştirdiği bilinir. Fazla kilolu ve obes çocuklarda da etkilerin aynı olup olmayacağı bilinmiyor.

Bu derleme için, yaşam tarzı müdahalesine ya da bir kontrole ayrılan çocuk ve ergenlerde; okul başarısı, bilişsel yetiler ve daha sonraki yaşamdaki başarıyı (örneğin gelir ve istihdam) kıyaslayan çalışmalar arandı. Toplam 674 katılımcıyla yapılan 6 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Standart okul rutinine kıyasla; okul temelli, sağlıklı diyeti hedefleyen müdahaleler ve yaşam tarzı eğitimi, fazla kilolu ve obes çocukların genel okul başarısında küçük iyileşmeler sağladı.

Ayrıca fiziksel aktiviteyi artırmanın, matematik ve hafıza testlerinde alınan notları ve problem çözücü düşünme yetilerini iyileştirdiğini bulduk. Okuma, dil ve kelime bilgisiyle ilişkili diğer düşünme becerilerine etkiye dair net kanıt bulamadık.

Ayrıca yaşam tarzı müdahalelerinin okul bittikten sonraki başarıyı etkileyip etkilemediğini inceleyen araştırma bulamadık.

Genel olarak, çocukluk obesitesi tedavisiyle ilgili çok sayıda araştırma olmasına rağmen, obesite tedavisinin okul başarısına ve bilişsel işleve etkisini değerlendiren az sayıda çalışma var. Mevcut çalışmalar kalite yönünden sınırlı, ancak yaşam tarzı müdahalelerinin fazla kilolu ve obes çocukların genel okul başarısı, matematik, hafıza ve spesifik düşünme becerilerine fayda sağlayabildiğini gösteriyor. Sağlık politikası yapanlar, okullarda fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı yemeyi teşvik etmek için bu potansiyel ek faydaları göz önüne almak isteyebilir. İleride yapılacak çalışmalarda fiziksel sonuç ölçütlerinin yanı sıra, akademik ve bilişsel sonuç ölçütlerinin de göz önüne alınması gerekiyor.

Kaynak

Martin A, Saunders DH, Shenkin S, Sproule J. Lifestyle intervention for improving school achievement in overweight or obese children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009728. DOI: 10.1002/14651858.CD009728.pub2

Orijinal özet için: Obezite Ve Çocuğun Okul Başarısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar