İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Ek Tedavi Olarak Pregabalin

Cochrane derleme özeti

Başka antiepileptik ilaçlarla kombine pregabalin kullanımı nöbet sıklığını azaltabilir ancak bazı ters etkileri var. Nöbetleri azaltmaya ilişkin kanıtlara orta kalitede değer biçildi.

Epilepsi hastası olan yaklaşık 400 kişiden biri antiepileptik ilaç tedavisine rağmen nöbet geçirir. Bu derlemede toplam 2009 katılımcıyla yapılan 6 araştırmanın verileri özetlendi. Çalışmalarda katılımcılar, kullandıkları antiepileptik ilaçlara ek olarak pregabalin ya da kontrol ilacı almak üzere randomize edildi.

Sonuçlar pregabalin alan hastalarda nöbet frekansında %50 azalma ihtimalinin plasebo alanlara kıyasla 2-3 kat kadar daha fazla olduğunu ve 12 haftalık bir sürede nöbet geçirmeme ihtimalinin 2-3 kat arttığını gösterdi. Pregabalinin çeşitli dozlarda etkili (150 – 600 mg) olup doz arttıkça etkinliğin de arttığı gösterildi. Buna paralel olarak tedaviyi bırakma ihtimali de arttı. Pregabalinle birlikte koordinasyon problemleri, sersemlik, uyuklama ve kilo alımı gibi yan etkiler görülüyor.

Derlenen tüm çalışmalarda kayırma hatası riskine düşük ya da belirsiz olarak değer biçildi. Genel olarak kayırma hatası riskine, "yayınlamada kayırma hatası" şüphesi nedeniyle belirsiz değer biçildi. Yayınlamada kayırma hatası, anlamlılık göstermeyen bulgular raporlayan çalışmalar yayınlanmadığında görülür. Bu derlemede araştırmacıların kayırma hatasından şüphelenme nedeni, derlenen tüm çalışmaların anlamlı bulgular göstermesi ve tümünün de aynı ilaç firmasından sponsorluk almasıydı. Primer sonuç ölçütü olan nöbet azalması için kanıtların kalitesine orta değer biçildi.

Bu derlemenin bir kısıtlaması pregebalinin daha uzun vadeli etkinliğine dair veri sağlamaması olup gelecekteki çalışmalarda bunun araştırılması gerekir.

Kaynak

Pulman J, Hemming K, Marson AG. Pregabalin add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD005612. DOI: 10.1002/14651858.CD005612.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Pregabalin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv