Kronik Bel Ağrısında Ultrason Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Ultrason omurga kasları, bağları, tendonları ve kemiklerine ısı ve enerji vermek için vibrasyon kullanılan bir tedavi. Ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmayı hedefler. Kronik bel ağrısı 12 haftadan fazla süren ağrı olarak tanımlanıyor.

Derleme sorusu

Ultrason bel ağrısında etkili ve güvenli bir tedavi mi?

Ultrasonu başka tedaviler karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Çalışmalardaki tüm katılımcılar kronik non spesifik (bilinen nedeni olmayan) bel ağrılı 18 yaş üstü erişkinlerdi.

Kıyaslamalar egzersiz, elektrik tedavileri, spinal manipülasyon ve sahte tedavilere karşı yapıldı.

Hastalara tipik olarak 6 – 18 seans ultrason tedavisi verildi.

Ultrasonun ağrı, yaşam kalitesi, hasta tatmini ve çalışma dâhil normal günlük aktiviteleri yapabilme yetisine faydalı olup olmadığına bakıldı.

Arka plan

Kronik bel ağrısı dünyada ağrı ve normal aktiviteleri yapabilmedeki sorunların sık görülen bir nedenidir. Kronik bel ağrısı hastaların tıbbi bakım aramalarına, yaşamlarını değiştirmelerine ve hatta işten kalmalarına neden olur.

Terapötik ultrason tüm dünyada bel ağrısı tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Sağlık personeli ultrason yayan probu hasta bölgede gezdirerek cilt altındaki hasta dokulara ısı ve enerji vererek ağrıyı azaltmak ve toparlanmayı hızlandırmayı amaçlar. Ancak bu tedavinin etkili ve güvenli olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

2013 Ekimine kadar yayınlanan çalışmaları aradık ve toplam kronik non spesifik bel ağrılı 362 erişkinle yürütülen 7 küçük araştırma bulduk. Hastaların çoğunluğunda şiddet ve günlük aktiviteleri yürütebilme açısından hafif – orta arası ağrı vardı. Tüm çalışmalar ikinci basamakta yürütüldü. Çalışmalarda ultrason başka tedavilerle kıyaslandı.

Çalışmaların çoğunda hastalar kısa süreli, birkaç gün ya da hafta izlendi. İdeal olarak kronik bel ağrılı hastalarla yapılan çalışmaların aylar ya da yıllar boyu izlenmesi gerekir.

Çalışmalardan hiçbirinin ticari fon aldığını bildirilmedi.

Anahtar sonuçlar

Ultrasonun alt bel ağrısında etkili bir tedavi olduğuna dair ikna edici bir kanıt bulamadık. Bu tedavinin ağrı ya da yaşam kalitesini iyileştirdiğine dair yüksek kaliteli kanıt bulunamadı.

Ultrasonun belle ilişkili işlevleri iyileştirdiğine dair biraz kanıt bulundu. Ancak bu etki çok küçük ve hastaların yaşamında bir fark yaratmayabilir.

Derlenen çalışmalar ultrasonun, tedaviyle ilişkili yaralanma ya da başka zararlı etkiler anlamında güvenliği hakkında bilgi sağlamadı.

Sonuç olarak bu çalışmalara dayanarak ultrasonun kronik bel ağrısındaki etkilerini belirleyemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Ultrasonla ilgili kanıtlar doyurucu değil. Bu derlemede belle ilişkili işlev hakkında orta kalitede kanıt bulduk. Diğer sonuç ölçütleriyle ilişkili kanıtlar düşük ya da çok düşük kalitedeydi. Daha büyük ve kaliteli çalışmalarla daha fazla araştırma yapılması çok gerekiyor.

Kaynak

Ebadi S, Henschke N, Nakhostin Ansari N, Fallah E, van Tulder MW. Therapeutic ultrasound for chronic low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009169. DOI: 10.1002/14651858.CD009169.pub2

Orijinal özet için: Bel Ağrısı Ultrason Fizik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar