Laparoskopik Kolesistektomi Olan Hastalarda Periton İçi Lokal Anestezik Uygulaması

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Batı toplumlarında her 1000 erişkinden yaklaşık 50 – 250’sinde safra taşı bulunur ve her yıl bunların %1-4’ünde belirtiler görülür. Bu hastalık laparoskopik kolesistektomiyle tedavi edilir. Bu ameliyat, bu hastalıkta tercih edilen metot olup her yıl sadece ABD’de 500 binden fazla yapılıyor. Genel olarak açık ameliyattan daha az ağrılı kabul edilse de, hastaneden taburculuğun gecikmesinin ana nedenlerinden biri ağrıdır. Karın içine lokal anestezik madde uygulanması ameliyat sonrası ağrıyı azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Ancak karın içine lokal aneztezik uygulamanın fayda ve zararları bilinmiyor. Bu soruya cevap bulmak için tıbbi literatürde fayda ve zararları araştıran randomize kontrollü çalışmaları aradık

Çalışma özellikleri

Bulduğumuz 58 araştırma arasından, toplam 2849 katılımcıyla yapılan 48 randomize kontrollü araştırmadan sağladığımız verilerle sonuç ölçütlerini değerlendirdik. Katılımcıların çoğu planlı laparoskopik kolesitektomi olan, anestezi riski düşük hastalardı.

Anahtar sonuçlar

Ölümleri raporlayan 446 katılımcılı 8 araştırmada her iki grupta da ölüm olmadı.

Araştırmalarda ciddi komplikasyonların çok az görüldüğü ya da hiç görülmediği raporlandı. Komplikasyon raporlayan araştırmalarda karın için lokal anestezik yapılan 1000 kadar katılımcıda lokal anestezikle ilgili komplikasyon görülmedi.

Çalışmalarda yaşam kalitesi, normal aktiviteye dönüş süresi ve çalışmaya dönüş süresi raporlanmadı. Hastanede kalış süresi arasında bulunan fark belirsizdi.

Anestezik yapılan hastalarda 4 - 8 saat ve 9 - 24 saate kadar görsel analog sakalda ağrı skorları kontrole kıyasla daha düşük bulundu.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların çoğunluğunda kayırma hatası riski yüksek olup genel kanıt kalitesi çok düşük bulundu.

Sonuçlar

Karın içi lokal anestezik verilmesini değerlendiren çalışmalarda ciddi ters etki oranları düşüktü. Bu tedavinin, planlı laparoskopik kolesistektomi olan anestezi riski düşük hastalarda ağrıyı azalttığını gösteren çok düşük kalitede kanıt var. Ancak bu ağrı azalmasının klinik önemi muhtemelen küçük.

İleride başka araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda yaşam kalitesi, normal aktiviteye dönüş süresi ve çalışmaya dönüş süresi gibi, hastalar ve sağlık hizmeti finansörü için önemli sonuç ölçütlerinin de incelenmesi gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Nagendran M, Guerrini G, Toon CD, Zinnuroglu M, Davidson BR. Intraperitoneal local anaesthetic instillation versus no intraperitoneal local anaesthetic instillation for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD007337. DOI: 10.1002/14651858.CD007337.pub3

Orijinal özet için: Karın İçi Lokal Anestezik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv