Periferik Arter Hastalığında Aterektomi

Cochrane derleme özeti

Bacak arter hastalığı olan kişilerde, kan akımının azalmasına bağlı olarak yürümekle ortaya çıkan ve istirahatle geçen bacak ağrısı (kesikli topallama) olur ve ülserler gelişebilir. Yerleşik tedavileri arasında baypas ya da balon anjiyoplasti şeklinde ameliyatlar yapılabilir ya da anjyoplastide stentleme yapılabilir. Bunların yanında daha az kullanılan bir teknik olan aterektomide arterin hastalıklı iç kısmı çıkarılır.

Bu derlemede aterektomiyi, balon anjyoplasti ve baypas ameliyatı gibi daha yerleşik tedavilerle kıyasladık. Toplam 220 katılımcıyla yapılmış 4 araştırma belirledik. Tümünde de aterektomi balon anjiyoplastiyle kıyaslandı. Körleme yapılmayan, etki göstermeye yeterli güçte olmayan, tüm sonuç ölçütlerini raporlamayan ve başlangıç popülasyonlarda yer alan çok sayıda katılımcının bitirmediği çalışmaların kalitesi düşüktü.

Meta analiz sonuçlarının kesinliği düşük olsa da iki tedavinin ortalama etkisi, ilk başarı ve prosedür sonrası 6 ve 12 aylardaki arter açıklığı anlamında benzer bulundu. Aterektomide ölüm riski daha düşüktü. Bunun en muhtemel nedeni ölümleri raporlayan iki çalışmadan birinde balon anjiyoplasti grubundaki beklenmedik derecede yüksek sayıdaki ölümlerdi. Çalışmaların hiçbirinde kardiyovasküler olaylar raporlanmadı. Aterektomidan sonra acil stentleme prosedürlerinda azalma oldu ve balon şişirme basınçları daha düşüktü.

Embolizasyon ve damarda disseksiyon gibi komplikasyonlar iki çalışmada raporlandı ve aterektomi grubunda daha fazla embolizasyon ve anjiyoplasti grubunda daha fazla damar disseksiyonu gösterdi, ancak veriler kombine edilemedi.

Sağlanan kısıtlı veriler aterektomi ve anjiyoplasti grupları arasında, obstrüksiyona bağlı yeniden müdahale ve diz üstü amputasyon gereği gibi ters olaylarda net fark kanıtı olmadığını gösteriyor.

Çalışmalarda yaşam kalitesi ve yürüme mesafesi ya da semptomlarda düzelme gibi sonuçlar raporlanmadı.

Eldeki kısıtlı kanıtların aterektominin konvansiyonel balon anjiyoplastiye üstün anlamlı bir avantajı olduğunu desteklemediğini gösterdik.

Kaynak

Ambler GK, Radwan R, Hayes PD, Twine CP. Atherectomy for peripheral arterial disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD006680. DOI: 10.1002/14651858.CD006680.pub2

Orijinal özet için: Periferik Arterde Aterektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv