Nörojenik Mesane Disfonksiyonu Olan Erişkinlerde Fonksiyonel Mesane Çıkışı Obstrüksiyonunda Cerrahi

Cochrane derleme özeti

Sinir sistemi hasarları, mesane kası (detrusor) ve idrar çıkışını kontrol eden sfinkter kas arasındaki koordinasyonu bozabilir. Bu duruma detrusor-sfinkter dissinerjisi denir (DSD). En sık omurilik hasarı olan ya da MS’li hastalarda görülür. İdrar yapma esnasında sfinkterin yeterince gevşememesi, mesanenin etkili boşaltımını engeller ve mesane içinde basınç artışına yol açar. Mesanede basınç artışı, bu organda ve böbrekte enfeksiyon riskini artırır. Enfeksiyonlar böbrek hasarı ve hatta yetmezliğine neden olabilir.

Tedavi mesane boşaltımını kolaylaştırarak basıncı düşürmeyi hedefler. Bu, üretraya sonda takılarak mesanenin düzenli boşaltılmasıyla (aralıklı kateterizasyon), ilaç kullanımıyla veya ameliyatla sağlanır. Tedavinin ilk aşaması genellikle cerrahi değildir, ancak cerrahi olmayan yaklaşım mümkün olmaz ya da başarısız olursa düşünülmesi gerekir. Farklı tipte cerrahi tedaviler var, ancak bu durumun en iyi cerrahi tedavi henüz bilinmiyor. Bu soru bu, derlemenin konusudur.

Değişik nedenlere bağlı DSD’li, ortalama yaşı 40 olan, toplam 199 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma bulduk. 1araştırma, sfinkterotominin ancak sadece 2 yıl sonrasında üretral stentten daha iyi olduğunu gösterdi.

Botulinom A toksini (BTX-A) kas sinir arası ileti geçişini bloke eder. 4 araştırmada sfinkteri zayıflatmak ya da felç etmek için kullanıldı. Bu araştırmalar bazı sonuç ölçütlerinde BTX-A’nın plasebo, lidokain veya kombine ilaç tedavisinden, daha etkili olduğunu bağımsız olarak gösterdi (meta analiz yapılamadı).

BTX-A, idrar yapma öncesindeki ve maksimum mesane basıncını düşürmede 30 gün sonunda plasebodan daha etkiliydi.

BTX-A lidokainle kıyaslandığında, 7 ve 30 gün sonra mesane boşaltımı iyileşti ancak bir gün sonrasında fark göstermedi.

Sade BTX-A enjeksiyonu, mesanenin esneme yetisini artırmada muhtemelen BTX-A ile birlikte baklofen gibi ilaçlar kullanılmasından daha etkiliydi. Ancak bunu raporlayan araştırmanın kalitesi düşüktü. Botulinum toksini 2-3 ay kadar etkili olduğundan sık enjeksiyon gerektirir, ancak sfinkterotominin etkisi en az 2 yıl sürer görünüyor.

İki çalışmada istenmeyen zararlı etki olarak hematüri raporlandı. Ayrıca kas zaafı da bildirildi ki enjekte edilen BTX-A dozuyla ilişkili olabilir.

Genel olarak kayırma hatası yüksek, küçük çalışmalardan sağlanan sonuçlarda, BTX-A enjeksiyonunun, 30 gün sonra idrar depolama ve bırakmada mesane ve üretra dinamikleriyle alakalı bazı sonuç ölçütlerini iyileştirdiğine dair sınırlı kalitede kanıt bulundu. Ancak bu derleme DSD’de en etkili cerrahi tedaviyi belirlemek için yeterli kanıt olmadığını gösterdi.

Kaynak

Utomo E, Groen J, Blok BFM. Surgical management of functional bladder outlet obstruction in adults with neurogenic bladder dysfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD004927. DOI: 10.1002/14651858.CD004927.pub4

Orijinal özet için: Nörojen Mesane Botoks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar