Akut İskemik Felçte Oral Antiplatelet Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut iskemik felçli hastalarda oral antiplatelet ilaçların ölüm sayısını azaltıp azaltmadığı ve sağ kalanlarda uzun vadeli sonuç ölçütlerini iyileştirip iyileştirmediğini görmek için, oral antiplatelet tedavisinin güvenlik ve etkinliğini plaseboya veya tedavi verilmemesine karşı kıyaslamayı amaçladık

Arka plan

Çoğu felce, beyne giden bir arterin, genellikle bir kan pıhtısıyla, aniden tıkanması neden olur (iskemik felç). Aspirin gibi antiplatelet ilaçlarla hemen başlanan tedavi, yeni pıhtı oluşumunu önleyebilir ve bu suretle felç sonrasında toparlanmayı iyileştirebilir. Ancak antiplatelet ilaçlar beyinde kanamaya da yol açabilir, bu da herhangi bir faydayı gölgeler.

Çalışma özellikleri

2013 Ekimine kadar yayınlanan, toplam 41 483 katılımcıyla yapılmış 8 araştırma belirledik. Verilerin %98’ine 2 araştırma katkı sağladı. 4 araştırmada aspirin, 3 araştırmada tiklodipin ve 1araştırmada aspirin+dipiridamol araştırıldı. Derlemenin içerdiği katılımcıların çoğunluğu yaşlı olup önemli bir kısmı 70 yaş üstündeydi. Erkek ve kadın oranı yaklaşık eşitti. Araştırmalarda felç şiddetinde biraz değişkenlik var görünüyor. Tedavinin planlanan süresi 5 günden 3 aya kadar değişkendi, planlanan izlem süreleri de 10 günle 6 ay arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Felç belirtilerinin başlamasından sonraki 48 saat içinde başlanan günlük 160 – 300 mg arası dozlarda aspirin yaşamları kurtardı ve ilk 2 hafta içinde daha başka felç gelişme riskini azalttı.

Tedaviye 48 saatten daha geç ancak 14 gün içinde başlandığında, derlememizin sağlayabildiği sınırlı kanıtlar ve dışardan sağlanan başka veriler, aspirinin bu geç aşamada başlansa da faydalı olduğunu gösteriyor.

Aspirin ayrıca hayatta kalma ve bağımsız olma ihtimalini ve felçten tamamen toparlanma ihtimalini de artırdı. Ciddi kanama riski çok düşüktü.

Bu derlemede sağlanan hemen hemen tüm kanıtlar aspirin araştırmalarından geliyor. Akut felçte bu derlemede değerlendirilen diğer antiplatelet ilaçların etkilerine dair güvenilir kanıt bulunmuyor (klopidogrel, tiklopidin, silostazol, satigrel, sarpolgrelat, KBT 3022, iisbogrel).

Kanıt kalitesi

Bu sonuçlara katkı sağlayan kanıtların kalitesi genel olarak iyiydi.

Kaynak

Sandercock PAG, Counsell C, Tseng M, Cecconi E. Oral antiplatelet therapy for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD000029. DOI: 10.1002/14651858.CD000029.pub3

Orijinal özet için: Akut Felçte Aspirin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv