Akut Sinüzitte Ağızdan Veya Enjeksiyonla Verilen Steroid İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocuk ve erişkinlerde, burun ve sinüs yakınmalarıyla giden akut ataklarda ağızdan veya enjeksiyonla verilen steroidlerin standart klinik bakıma ya da plaseboya kıyasla etkisine dair kanıtlar gözden geçirdik.

Arka plan

Akut sinüzite doğrudan viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ya da bu enfeksiyonlara vücudun iltihabi cevabı neden olur. Bu nedenle tedavisinde anti enflamatuar ilaçlar etkili olabilir. Daha önce yapılan derlemelerde burun spreyi olarak verilen kortikosteroidlerle mütevazı bir faydalı etki gösterdi. Bunun tıkalı nazal yollara ilacın geçememesi ya da ilacın işe yaramaması nedeniyle olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Bu derleme 19 Şubat 2014 tarihine kadar yayınlanan kanıtları içeriyor. 15 yaş ve üstündeki, akut sinüzitli toplam 1193 erişkinle yapılan 5 araştırma derlendi. 4 araştırmada katılımcılara antibiyotik ve yanı sıra oral kortikosteroid ya da antibiyotiğe ek kontrol tedavisi verildi. Bir çalışmada tek başına kortikosteroidin etkisi araştırıldı. Belirtilerde iyileşmeyle ilgili sadece kısa vadeli (2 hafta veya daha kısa) bilgi sağlandı. Çocuklar için veri sağlanamadı.

Anahtar sonuçlar

Araştırma bulgularının kombine edilmesinden sonra sağlanan sonuçlar, antibiyotiğe ek oral kortikosteroidle tedavi edilen erişkinlerde kısa vadede belirtilerin yatışma ihtimali antibiyotiğe ek plasebo ya da NSAID alanlara kıyasla daha fazla olduğunu gösterdi. Bir hastanın fayda sağlayabilmesi için 7 hastanın tedavi edilmesi gerekiyor (NNT-B).

Antibiyotik olmadan oral kortikosteroidlerin etkisini araştıran çalışmada plaseboya kıyasla faydalı etki bulunmadı. Oral steroidle tedavi edilen hastalarda bildirilen yan etkiler bulantı, kısma, mide yakınmaları olup hafifti ve plaseboya göre anlamlı fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar katılımcı sayısı az ve ciddi kayırma hatası riski olan 4 araştırmadan sağlandığı için oral steroid ve antibiyotik tedavisiyle ilgili kanıtların kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık. Bu, gelecekte yapılacak araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapmasının çok muhtemel olduğu ve hesabı değiştirebileceği anlamına geliyor.

Antibiyotiksiz oral steroid tedavisiyle ilgili araştırma yüksek kaliteli ancak sadece bir tek araştırmadan sağlandığından kaliteye orta değer biçtik. Gelecekte yapılacak araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapmasının muhtemel ve hesabı değiştirebilir.

Kaynak

Venekamp RP, Thompson MJ, Hayward G, Heneghan CJ, Del Mar CB, Perera R, Glasziou PP, Rovers MM. Systemic corticosteroids for acute sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008115. DOI: 10.1002/14651858.CD008115.pub3

Orijinal özet için: Sinüzitte Sistemik Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus