Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Felçleri Önlemede K Vitamini Antagonistlerine Karşı Direkt Trombin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Atriyal fibrilasyon hastalarında felçleri önlemede direkt trombin inhibitörlerinin (DTİ) etkinlik ve güvenliğini K vitamini antagonistlerine karşı kıyaslamak istedik.

Arka plan

Non-valvüler atriyal fibrilasyon, kapakçıkları normal olan kalpte görülen bir tip ritim bozukluğudur. Atriyal fibrilasyon kalpte kan pıhtısı oluşma riskini artırır. Oluşabilecek bu pıhtılar kalpten beyne giderek felce neden olabilir ya da vücudun başka organlarına gidebilir. Warfarin bir K vitamini antagonistidir, bu tür pıhtılaşmaları önleyerek felç riskini düşürür. Ancak doz ayarlaması için sık aralarla kan testi yapılmasının gerekmesi, kullanımını sınırlar. Ağızdan kullanılan DTİ’ler bu ilaca potansiyel bir alternatif teşkil ediyor. Bu yeni ilaçların, AF hastalarında usun süreli antikoagülasyonda, standart tedavi olan warfarine kıyasla etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçladık.

Çalışma özellikleri

Non-valvüler AF hastalarında DTİ’lerin etkisini warfarine karşı değerlendiren, 2013 Ekimine kadar yayınlanmış 8 araştırma belirledik. 12 335 katılımcılı 3 çalışmada, DTİ olarak günde iki defa dabigatran 110 veya 150 mg araştırıldı. 233 katılımcılı 2 araştırmada günde 300 mg tek doz AZD0837 test edildi ve 3726 katılımcılı 3 araştırmada da günde iki defa 36 mg ximelagatran araştırıldı.

Araştırma katılımcılarının %61’i erkek, ortalama yaşı 70 üzerinde ve çalışma bitiminden sonraki izlem süreleri 0 – 4 hafta arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Analizlerde, karaciğere toksik etkileri nedeniyle pazardan çekilen ximelagatranı dışladık. Tedavinin etkinliği vasküler ölümler ve iskemik olayların sayısıyla değerlendirildi. Güvenlik ise (1) hemorajik felçler dâhil öldürücü ve olmayan büyük kanamalar, (2) tedavinin kesilmesine yol açan kanama dışı ters etkiler ve iskemik olaylar ve (3) tüm nedenlerden ölümler.

Kombine olarak tüm DTİ’lerle warfarin arasında, vasküler ölümler ve iskemik olayların sayısında fark bulunmadı. Ancak bu sonuç ölçütlerinde günde 2 defa dabigatran warfarine üstün bulundu.

DTİ’lerle majör kanama olayları daha seyrekti, bu da bunları yüksek riskli hastalarda anti-koagülasyon için potansiyel olarak daha güvenli bir alternatif yapıyor. Katılımcıların tedaviyi bırakmasına neden olan ters olaylar DTİ’lerle daha sıktı

Tüm nedenlerden ölümler iki grup ilaç arasında benzer bulundu.

Kanıt kalitesi

Derlenen 8 çalışmanın tümünün kalitesinin, bu derlemenin ana amaçları için yeterli olduğu yargısına vardık.

Kaynak

Salazar CA, del Aguila D, Cordova EG. Direct thrombin inhibitors versus vitamin K antagonists for preventing cerebral or systemic embolism in people with non-valvular atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009893. DOI: 10.1002/14651858.CD009893.pub2

Orijinal özet için: Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Direkt Trombin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv