Periton Diyalizi İçin Biyolojik Uyumlu Sıvılar

Cochrane derleme özeti

Periton diyalizi (PD) böbrek fonksiyonları vücudun ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacak derecede ileri böbrek hastalığı olan hastalara uygulanan bir tedavidir. PD hastalar tarafından evde uygulanabilir. Karın içine cerrahi yolla bir kateterin yerleştirilmesinden sonra hastalardan toksin ve sıvıların periton zarından temizlenmesi için PD solüsyonlarını tarif edilen aralıklarla düzenli olarak kullanmaları istenir. Ancak maalesef PD’nin sürdürülebilirliği büyük ölçüde, biyolojik olarak yabancı PD solüsyonlarından kaynaklanan periton hasarına bağlı olarak sınırlıdır. Bu solüsyonların yabancı özellikleri arasında glikoz düzeyinin, glikoz parçalanma ürünlerinin ve asiditenin yüksek olması yer alıyor. Bu engelleri aşmak için biyolojik uyumlu (pH’sı nötr, glikoz kırılma ürünlerinin seviyesi düşürülmüş ve glikoza alternatif isodekstrin gibi maddeler kullanılan) ve peritonda daha az hasara neden olmak üzere tasarlanmış PD solüsyonları üretildi.

Biyolojik uyumlu PD solüsyonlarının fayda ve zararlarını araştıran müdahalelerin bu derlemesinde toplam 2719 katılımcı ile yürütülen 36 araştırma belirlendi.

Konvansiyonel PD solüsyonlarıyla kıyaslandığında nötral pH ve düşük glikoz yıkım ürünlü PD solüsyonu, hastanın kendi böbrek fonksiyonlarının, idrar çıkışı günde ortalama 126.39 mL daha fazla olarak daha iyi korunmasıyla sonuçlandı (7 çalışma 520 hasta). Glikoz polimeri (isodekstrin) PD solüsyonu alan hastalar kontrol edilemeyen aşırı sıvı yüklenmesi ataklarını % 70 daha az yaşadı (2 çalışma, 100 hasta).

10 çalışmada kullanımlarıyla birlikte önemli zarar olmadığı bildirildi. Çalışmaların çoğu küçük, kısa izlem süreli ve düşük kaliteli olup sonuçları tutarsız raporlandı. Alanda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cho Y, Johnson DW, Craig JC, Strippoli GFM, Badve SV, Wiggins KJ. Biocompatible dialysis fluids for peritoneal dialysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD007554. DOI: 10.1002/14651858.CD007554.pub2

Orijinal özet için: Biyolojik Uyumlu Diyaliz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv