Depresyonda Başka Antidepresanlara Kıyasla Paroksetin

Cochrane derleme özeti

Majör depresyon ısrarcı ve reaksiyon vermeyen mod düşüklüğü ve tüm ilgi ve zevkin kaybedilmesiyle karakterize şiddetli bir ruh hastalığıdır. Hastalığa iştah değişimleri, uyku bozuklukları, yorgunluk, enerji kaybı, konsantrasyon bozukluğu, gereksiz suçluluk hissi ve hastalıklı ölüm düşüncelerinin eşlik etmesi olağandır. Majör depresyonda gerek ilaçlar gerekse psikolojik tedaviler etkili olsa da, orta – şiddetli majör depresyonda antidepresan ilaçlar ana akım tedavi olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu ilaçların kafa kafaya kıyaslamaları, etkileri hakkında çelişkili bulgular verdi.

Bu derleme depresyon tedavisini aydınlatmak için paroksetinin etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. 2012 Eylülünde depresyonlu hastalarda paroksetini herhangi bir başka antidepresana karşı kıyaslayan araştırmalar için geniş literatür taraması yapıldı. Derlemeye toplam 26 134 katılımcıyla yapılan 115 araştırma dâhil edildi. Çalışmaları paroksetinin kıyaslandığı ilaçlara göre grupladık ve grupların bulgularını kombine olarak analiz ettik.

Primer sonuç ölçütü olan tedaviye cevap veren hasta sayısında paroksetin reboksetinden daha etkili ancak mirtazapinden daha etkisiz (1-4 haftalık erken faz izleminde) ve muhtemelen sitalopramdan daha etkisiz (6 aylık izlem sonunda) bulundu. Paroksetin kullanan daha fazla hasta en azından bazı yan etkileri yaşadığından, agomelatinden ve St. John’s otundan daha kötü tolere edildiğine dair bazı kanıtlar bulundu (St. Johns otu için bu bulgu sadece 1 araştırmaya dayanıyor).

Sonuç olarak paroksetinle diğer antidepresanlar arasında muhtemelen anlamlı bazı farklar var, ancak kıyaslama başına düşen araştırma sayısı sınırlı olduğundan kesin sonuç çıkarılamıyor. Bunun yanında, derlenen çalışmaların çoğu endüstriden fon aldı ki bu da paroksetinin etkisinin olduğundan fazla hesaplanma potansiyeli olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu derlemenin sonuçlarının dikkatle yorumu gerekir.

Kaynak

Purgato M, Papola D, Gastaldon C, Trespidi C, Magni LR, Rizzo C, Furukawa TA, Watanabe N, Cipriani A, Barbui C. Paroxetine versus other anti-depressive agents for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD006531. DOI: 10.1002/14651858.CD006531.pub2

Orijinal özet için: Depresyonda Paroksetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv