Servikal Prekanserlerde Gerileme Sağlamak Ve Kansere İlerlemeyi Önlemek İçin Anti-Enflamatuar İlaçla

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Servikal intraepiteliyal neoplazilerde (CIN) gerileme sağlamak ve kansere ilerlemeyi önlemek için steroid dışı anti-enflamatuar ilaçların (NSAID) etkisi hakkındaki kanıtları derledik. Sadece 2 küçük araştırma bulundu

CIN’ler servikste invazif kansere ilerleyebilir. Bu prekanserler taramalarla belirlenip çeşitli cerrahi girişimlerle tedavi edilebiliyor. Çoğu olguda bu yaklaşım etkili olsa da ameliyat kanama, enfeksiyon gibi ve daha geç görülen skarlaşmaya bağlı adet görme güçlüğü ve erken doğum gibi komplikasyonlara neden olabiliyor.

NSAID’lerin kalın barsak ve diğer organlarda kanser gelişimini önleyebildiği, ancak kalp ve kan damarları üzerine bazı istenmeyen yan etkileri olduğu bulundu. Bu iki araştırmadan birinde 2004 yılında pazardan çekilen rofesoksib kullanılmış olsa da diğer NSAID’lerle tedaviye bir ışık tutabilir.

CIN olan kadınlarda NSAID kullanımının bu prekanserde gerilemeyi teşvik edip kansere ilerlemesini yan etkisi olmadan önleyip önlemeyeceğini anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

18 yaş üstü ortayla şiddetli arası CIN’i olan 41 kadınla yapılmış 2 araştırmayı derledik. Araştırmalar 2002 Haziranıyla 2003 Ekimi ve 2004 Mayısıyla 2004 Ekimi arasında yapıldı, biri tamamlanmadan kesildi. Hastalara 3 – 6 ay boyunca her gün plasebo ya da selesoksib veya rofesoksib verildi

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda NSAID’lerin CIN’de gerileme sağlama yönünde faydalı bir etkisi olup olmadığını gösterebilmek için çok az katılımcı vardı. İnvazif kansere ilerleyen hasta olmadı ve NSAID tabletlerinin istenmeyen etkileri olmadığı raporlandı. Ancak katılımcı sayısı bir ters etki belirlemek için de düşüktü

Kanıt kalitesi

Her iki çalışma da iyi yürütülmüş görünmekle beraber kanıt kalitesinde, yerleşim gizlemesi ve çalışmadan bitmeden önce çıkan katılımcılarla ilgili sorular vardı. Raporlamanın doğruluğunu değerlendirmek için bilgiler yetersizdi. Belirleyemediğimiz başka bitirilmemiş ya da raporlanmamış çalışmalar da mevcut olabilir.

Sonuç

Halen CIN’leri geriletme ya da serviks kanserine ilerlemesini önlemede NSAID kullanımını destekleyen kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Grabosch SM, Shariff OM, Wulff JL, Helm C. Non-steroidal anti-inflammatory agents to induce regression and prevent the progression of cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD004121. DOI: 10.1002/14651858.CD004121.pub3

Orijinal özet için: Servikal Prekanseröz Lezyonlara NSAID

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv