Şizofrenide Plaseboya Karşı Sülpirid

Cochrane derleme özeti

Şizofreni hallüsinasyon ve delüsyon gibi pozitif belirtilerle giden şiddetli bir ruh hastalığı. Hastalar aynı zamanda dezorganizasyon ve yorgunluk, apati ve emosyon kaybı gibi negatif belirtilerden de yakınır. Şizofrenili hastalar sosyalleşme ve iş bulmada güçlük çeker. Bu hastalık dünyada en büyük külfet veren hastalıklardan biri olarak kabul edilir. Bazı hastalarda yaşam boyu sürer.

Şizofrenili hastalar genellikle antipsikotik ilaçlarla tedavi edilir. Daha yeni geliştirilen ilaçlar (ikinci jenerasyon ya da atipik) daha pahalıdır ve eskilere göre daha az yan etkileri olduğu düşünülür. Bu yan etkiler arasında sıkıntı veren hareket bozuklukları bulunur, bunlar nedeniyle çoğu hasta ilacı tolere etmekte güçlük çeker ve ikinci jenerasyon ilaçları tercih eder. Ancak gelişmekte olan birçok ülkede ilaç masrafları reçete yazmayı etkileyen önemli bir faktördür, bu nedenle en yaygın olarak birinci jenerasyon ilaçlar kullanılır.

Sülpirid birinci jenerasyondandır, ancak daha az yan etkisi olduğu söylenir. Negatif belirtilerin ve sosyal çekilmenin tedavisinde başka eski ilaçlardan daha etkili olabileceği de öne sürüldü.

Bu derleme şizofrenide sülpiridin plaseboya kıyasla etkisini değerlendirmeyi hedefliyor. Toplam 113 katılımcıyla yapılan 2 kısa süreli (12 hafta) çalışma derlendi. Bilgiler sınırlı olup kötü raporlandı. Derlemeye küçük örnekli iki çalışma alınması sonuçta sağlanan bilgilerin fazlaca sağlam ya da anlamlı olmadığı anlamına geliyor. Toplam olarak sülpirid ya da plasebo alan hastalar arasında mental durumda ya da çalışmayı bitmeden terk etme oranında net fark olmadığı görüldü. Genel işlevler, hizmet kullanımı, hastaneye yatış, iş bulma, aileye külfet, bakımdan tatmin ve yan etkiler gibi önemli sonuç ölçütleri hakkında bilgi bulunmadı.

Sülpirid kullanımı kuvvetli kanıtlardan çok klinik deneyime dayanır görünüyor. Gelişen ülkelerdeki yaygın kullanımının etkinlikten çok düşük maliyetiyle ilgili olması gerekir. Daha uzun süreli, iyi planlanmış, daha iyi yürütülmüş ve daha iyi raporlama yapan randomize kontrollü çalışmaların bu ilacın etkinliği ve potansiyel yan etkileri hakkındaki bilgimize katkı sağlaması beklenir.

Bu basit dilli özet tüketici Benjamin Gray tarafından yazıldı: Hizmet Kullanıcısı ve Hizmet Kullanım Eksperi: Rethink Mental Ilness. Email: ben.gray@rethink.org

Kaynak

Wang J, Sampson S. Sulpiride versus placebo for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD007811. DOI: 10.1002/14651858.CD007811.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Sülpirid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar