Erişkin Depresyon Hastalarında Elektrokonvülsif Tedavi İçin Farklı İV Sedatif Veya Hipnotik Rejimler

Cochrane derleme özeti

Depresyon olağan görülen bir ruhsal hastalıktır. İlgi veya zevk kaybı, hüzün, uyku ve iştah bozuklukları, suçluluk hissi ve kişinin kendine verildiği değerde düşmeyle birlikte görülür. 2008 yılında dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada 15 – 44 yaş arası tüm erkekler ve kadınlarda, (yaşam yıllarına göre ayarlanmış) ikinci sırada gelen malûliyet nedeni olduğunu hesapladı. Şiddetli ve tekrarlayan depresyonda seçkin tedavi elektrokonvülsif tedavidir (ECT). ECT’de hastanın başına elektrik akımı verilir. Maksat kontrollü bir konvülsiyon yaratmaktır. Bu tedavi genellikle birkaç seans uygulanır.

Ters olayları azaltmak ve ECT’nin kalitesini iyileştirmek için hastalara damar içi yoldan sedatif veya hipnotik gibi anestezik ilaçlar verilir. Bu ilaçlar ECT’nin etkinliğini artırabilir ancak potansiyel yan etkilere de neden olabilir. Bu hastalarda ECT için en iyi anestezik ilacın hangisi olduğunu belirlemek fayda sağlayacaktır.

Bu derlemede farklı tipte ilaçların etkisi olup olmadığı ve güvenliği araştırıldı. Kanıtlar 2012 Aralığına kadar güncel.

Toplam 599 katılımcıyla yapılan 18 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 9 kıyaslamayı analiz ettik: Propofole karşı metoheksital; propofole karşı tiyopental; propofole karşı etomidat; etomidata karşı tiyopental; metoheksitale karşı etomidat; midazolama karşı metoheksital; midazolama karşı tiyopental; propofole karşı midazolam ve propofole karşı tiyamilal.

Analizlerimiz propofole kıyasla metoheksitalle depresyon skorlarında düşmede fark olmadığını gösterdi. Propofol nöbet süresini metoheksitalden daha fazla kısalttı.

Propofol tiyopentalle kıyaslandığında nöbet süresinde fark görülmedi. Propofol kullanıldığında hastalar anesteziden tiyopentale göre daha hızlı toparlandı.

Çalışmaların çoğunda anestezik ajanlarla ilgili ters olaylar ve depresyon tedavisi iyi raporlanmadı. Kanıt kalitesini çok düşük bulduk. İyi tasarımlı daha büyük çalışmalar yapılması gerekiyor. Gelecekte yapılacak çalışmalarda izlem süresinin daha uzun olması ve depresif belirtilerde durulma ve anestezi sonrası ters olaylar gibi klinik açıdan konuyla daha ilişkili sonuç ölçütlerinin raporlanması gerekiyor.

Literatür taramamızı 2017 Şubatında yeniledik ve potansiyel yeni çalışmaları listemize ekledik ilerideki güncellemeye dâhil edilecek.

Kaynak

Lihua P, Su M, Ke W, Ziemann-Gimmel P. Different regimens of intravenous sedatives or hypnotics for electroconvulsive therapy (ECT) in adult patients with depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD009763. DOI: 10.1002/14651858.CD009763.pub2

Orijinal özet için: ECT İçin Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv