Periferik Arter Hastalığı İçin Tarama

Cochrane derleme özeti

Periferik arter hastalığı (PAH) bacağa kan sağlayan büyük arterlerin duvarlarında arterin daralmasına ve kapanmasına neden olan yağlı birikimler neden olur. PAH yürüme esnasında rahatsızlık ve ağrıya neden olur. PAH hastalarında ölüm, kalp ve beyin damar hastalıkları riski fazladır ve sıklıkla kalp risklerini azaltmak için tedavi alırlar. Bu hastalar günlük yaşam aktivitelerinde önemli işlevsel kısıtlamalardan yakınır, en şiddetli hastalar da bacak kaybı riski taşır. Birçok hastada da belirti olmaz. Yürüme esnasında sadece bazı hastalarda bacaklarda rahatsızlık ve ağrı olur, böylece PAH çoğu zaman teşhis edilmeden kalır. Bu hastalığı yakalamanın bir yolu PAH riski yüksek popülasyonların taranmasıdır. Taramanın kalp ve beyin damar hastalıklarını ve PAH’ın daha ileriye gitmesini önlemedeki etkinliğini bilmek önemlidir.

Bu derlemede PAH taraması hakkında randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunmadı. Sağlık hizmeti sağlayıcıların, belirti vermeyen ve tanı konmamış insanlarda PAH taramasının tüm nedenlerden ölümlerde, kalp damar olaylarında (MI ve felç), PAH morbiditesinde (kesikli topallama, amputasyon, yürüme mesafesinin düşmesi) azalma ve yaşam kalitesinde iyileşme anlamında etkili olup olmadığına karar verebilmelerine yardımcı olmak için yüksek kalitede araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Andras A, Ferket B. Screening for peripheral arterial disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD010835. DOI: 10.1002/14651858.CD010835.pub2

Orijinal özet için: Periferik Arter Taraması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar