Sezaryen Esnasında Ve Sonrasında İdrar Sondası Kullanımının Etkileri

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı (SA) doğum cerrahisinde en sık yapılan ameliyat oldu, üç gebeden birine yapılıyor. Sezaryen esnasında ve sonrasında idrar sondası kullanımı rutindir. Sonda kullanımının öne sürülen faydaları arasında idrar drenajının sürdürülmesiyle ameliyatta görüşün iyileştirilmesi, idrar kesesinin yaralanma riskini azaltmak ve ameliyat sonrasın idrar retansiyonunu azaltmaktır ancak bu kullanımla birlikte idrar yolu enfeksiyonları (İYE) artabilir, üretral ağrı ve sondanın çıkarılmasından sonra idrar çıkarma problemleri görülebilir, ambulasyon gecikebilir, hastanede kalış uzayabilir.

Bu derlemeye SA olan toplam 1065 kadınla yapılmış orta kalitede 5 çalışma alındı. Çalışmalarda derlememizin İYE tanı kriterleri kullanılmadığından bu primer sonuç ölçütümüz için veri sağlanamadı. Araştırma yazarlarının tanımladığı İYE değerlendirildiğinde gruplar arasında net fark bulunmadı. Yine bir diğer primer sonuç ölçütümüz olan ameliyatta mesane yaralanmasıyla ilgili veri de bulunmadı.

Analizlerimiz sonda kullanımıyla birlikte ameliyat sonrası idrar retansiyonunda azalma olduğunu gösterdi. Diğer yandan sonra takılmasına bağlı ya da ameliyattan sonra ilk idrar çıkarmada ağrı/rahatsızlık, ayağa kalkma zamanı ve hastanede kalış sonda kullanılmamasından yanaydı. Doğumdan sonra uterus atonisine bağlı kanama insidensi farklı bulunmadı.

Bu derlemenin sağladığı sınırlı kanıtlar 5 araştırmaya dayanıyor ve sonuçlar bunun bağlamda değerlendirilmelidir. SA olan kadınlarda rutin kalıcı kateter kullanımını değerlendirmek için yeterli kanıt yok. Konuyla ilgili daha titiz araştırmalar yapılması ve bu çalışmalarda İYE tanısı ve diğer sonuç ölçütleri için tanısı için standart kriterler kullanılması gerekiyor.

Kaynak

Abdel-Aleem H, Aboelnasr MFathallah, Jayousi TM, Habib FA. Indwelling bladder catheterisation as part of intraoperative and postoperative care for caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD010322. DOI: 10.1002/14651858.CD010322.pub2

Orijinal özet için: Sezaryende İdrar Sondası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv