Rektal Kanserde Laparoskopik Veya Açık Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Kolorektal kanserler batı dünyasında kanser ölümlerinin 3. sıradaki nedenidir. Bu kanserlerin görülme riski yaşla artar ve en sık 70 yaş civarındaki insanlarda görülür. Tedavi tümör ve çevresindeki dokuların total mezorektal eksizyon (TME) denen bir teknikle tamamen çıkarılması olup bazen kemoterapi ve radyoterapiyle kombine edilir. Bu ameliyat normal açık ameliyat şeklinde ya da laparoskopik olarak yapılabilir. Kolon kanserinde laparoskopik ameliyatın daha hızlı post-operatif toparlanma, daha az komplikasyon ve daha iyi kozmetikle sonuçlandığı kanıtlandı. Bu sonuçların rektal ameliyatlarda da aynı olması beklenir. Ancak rektal kanserlerde ameliyat teknik olarak, pelvis içindeki daha derin yerleşimi ve önemli sinirlere komşuluğu nedeniyle kolon kanserinden daha zordur. Bu yüzden tümörün eksiksiz ve güvenli olarak çıkarılmasının garanti edilmesi gerekir. Bu, tümörün nüks riskini azaltmak için önemlidir ve nüks oranları ve hasta sürvisi uzun vadede değerlendirilerek test edilebilir.

Bu güncellemede sonuçları kombine etmek ve kıyaslamak için rektal kanserde yapılan tüm laparoskopik ve açık randomize TME araştırmalarını değerlendirdik. Toplam 3528 katılımcıyla yapılan 14 araştırma derlendi. Laparoskopik ameliyat yapılan hastaların %14.5’inde prosedür esnasında görülen güçlükler nedeniyle açık ameliyata dönüş gerekti.

Halen laparoskopik TME’nin rektal kanser tedavisinde uzun vadeli sürvi ölçütlerinde açık TME’ye benzer etkiler sağladığını gösteren orta kalitede kanıtlar var. Tahmini etki hesabı kesin değil ve yapılacak daha fazla araştırma bu sonuca olan güvenimizi etkileyebilir.

Laparoskopik girişimin cerrahi sonrası hastanede kalış süresinin daha iyi olmasını sağladığına dair orta kalitede kanıt var. Laparoskopik grupta ağrının daha düşük ve diyetin geri kazanımının daha iyi olduğu bulundu.

İki grup arasında yaşam kalitesinde farka dair net kanıt bulamadık ancak laparoskopik girişimde maliyet daha yüksek bulundu. Halen süren ve yeni bitirilmiş birkaç çalışmadan sağlanacak uzun vadeli bilgilerin bu cerrahi yaklaşımların uzun vadeli hastalık yokluğu, genel sürvi ve lokal nükslere olan etkilerini anlamamıza katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Kaynak

Vennix S, Pelzers L, Bouvy N, Beets GL., Pierie J, Wiggers T, Breukink S. Laparoscopic versus open total mesorectal excision for rectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD005200. DOI: 10.1002/14651858.CD005200.pub3

Orijinal özet için: Rektum Kanseri Laparoskopik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv