Erken Doğan Bebeklerde Kemik Mineralizasyonu Ve Büyümesini Desteklemek İçin Fiziksel Aktivite Progra

Cochrane derleme özeti

Çok erken doğan bebeklere (pramatüre) stres ve bununla ilişkili komplikasyonları azaltmak için genellikle fiziksel aktiviteyi minimal tutacak şekilde bakılır. Ancak fiziksel aktivite yokluğu, yatalak çocuk ve erişkinlerde görüldüğü gibi kemik gelişimi ve büyümesini zayıflatabilir. Fiziksel aktivite programlarının prematüre bebeklerde kemik gelişimi ve büyümesini artırabileceğine inanılır. Bu aktiviteler, tüm ekstremite ve eklemlerin günde birkaç dakika hareket ettirilmesi ve baskı yapılmasıdır.

Bu derleme fiziksel aktivitenin kemik gelişimi ve büyümesi üzerine kısa vadede küçük bir fayda sağlayabildiği bulundu. Veriler uzun vadeli fayda ve zararları değerlendirmek için yetersizdi. Güncel bilgimize dayanarak fiziksel aktivite programları prematüre bebeklerde standart bir prosedür olarak önerilemez.

Kaynak

Schulzke SM, Kaempfen S, Trachsel D, Patole SK. Physical activity programs for promoting bone mineralization and growth in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD005387. DOI: 10.1002/14651858.CD005387.pub3

Orijinal özet için: Prematüre Bebek Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv