Felçten Sonra İşlev, Denge Ve Yürümenin Geri Kazanılmasında Fiziksel Rehabilitasyon Yaklaşımları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felçli hastalarda işlevler ve hareketin geri kazanılmasında fiziksel rehabilitasyon yaklaşımlarının etkili olup olmadığını ve bir yaklaşımın diğerinden daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Felç vücudu bazı kısımlarını tutar ve fiziksel işlevler zorlaşır. Bu hastalarda fiziksel rehabilitasyon tedavinin önemli bir parçasıdır. Yıllar boyunca fiziksel rehabilitasyona, insanların felçten sonra nasıl düzelebileceğine dair farklı fikirlere dayanan çeşitli yaklaşımlar geliştirildi. Genellikle fizyoterapistler özel bir yaklaşım izler, ancak bu davranış bilimsel bir gerekçeden çok kişisel tercihe dayanır. Fizyoterapistler arasında farklı yaklaşımların rölatif faydaları hakkında kayda değer bir tartışma sürüyor ve bu nedenle araştırma kanıtlarını toplamak ve farklı yaklaşımlardan en iyisinin seçimini aydınlatmak önemli.

Çalışma özellikleri

2012 Aralığına kadar yapılmış 96 araştırmayı derledik. Toplam 10 4901 felçli hastayla yapılan bu araştırmalarda klinik olarak felç tanısı almış erişkinlerde işlev ve hareketin geri kazanılmasını hedefleyen fiziksel rehabilitasyon yaklaşımları; tedavi yapılmamasına, olağan bakıma, dikkat kontrolüne veya birbirine karşı kıyaslandı.

Araştırmaların ortalama katılımcı sayısı 105 olup %93’üne 200’den az katılımcı alındı; bir çalışmada 1000’den fazla, 6’sında 100 -250 arası ve 10’una 20’den az katılımcı vardı.

Sonuç ölçütü olarak günlük yaşam aktivitelerinde (GYA) bağımsızlık, motor işlevler, denge, yürüme hızı ve yatış süresi değerlendirildi. Çalışmaların yarıdan fazlası Çin’de yapıldı. Bu çalışmalar felç tipi ve şiddeti açısından çok farklı olduğu gibi tedaviler de gerek tip gerekse süre açısından farklıydı.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede felçten sonra fiziksel rehabilitasyonun işlev, denge ve yürümeyi iyileştirebileceğini konfirme eden kanıtlar toplandı. Fizyoterapist tek bir hasta için çok çeşitli tedaviler arasından bir karışımı kullanmayı seçtiğinde tedavi en faydalı görünüyor.

Fiziksel rehabilitasyonu tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan 27 çalışmanın toplam 3243 katılımcıya ait bilgilerini kombine edebildik. Bunlardan 25’i Çin’de yapıldı. Sonuçlar fiziksel rehabilitasyonun fonksiyonel geri kazanımı iyileştirdiğini ve bu iyileşmenin uzun süre devam ettiğini gösterdi.

Ek fizik tedaviyi olağan bakıma ya da kontrol müdahalesine karşı kıyaslayan çalışmalar baktığımızda, ek olarak yapılan fiziksel rehabilitasyonun motor işlevi iyileştirdiğini (12 çalışma 887 katılımcı), ayakta durmada dengeyi iyileştirdiğini (5 çalışma 246 katılımcı) ve yürüme hızını iyileştirdiğini (14 çalışma 1126 katılımcı) bulduk.

Fiziksel rehabilitasyonu tedavi yapılmaması ya da olağan bakıma karşı kıyaslayan çok sınırlı kanıtlar, tedavilerin haftada 5-7 gün, günde 30 ile 60 dakika arası yapıldığında etkili olduğunu gösteriyor ancak bunun daha fazla araştırmayla konfirmasyonu gerekiyor.

Felç sonrasında rehabilitasyona daha erken başlamakla birlikte daha büyük fayda görüldüğünü bulduk ancak yine bunun da konfirmasyonu için daha fazla araştırma gerekiyor.

Hiçbir fiziksel rehabilitasyon yaklaşımının herhangi bir diğerinden daha etkili olmadığını gösteren kanıtlar bulduk. Bu bulgu fizyoterapistlerin her hastanın tedavisini, eldeki o tedaviye spesifik kanıtlara göre seçmesi ve çalışmalarını tek bir yaklaşımla kısıtlamaması gerektiği anlamına geliyor.

Kanıt kalitesi

Bilgilerin raporlaması kötü, eksik veya özetle yapıldığından kanıt kalitesi hakkında yargıya varmak güç. Çalışmaların %50’den azının iyi kalitede olduğunu belirledik ve çalışmaların çoğunda sağlanabilen bilgilere göre kanıt kalitesi belirsizdi.

Kaynak

Pollock A, Baer G, Campbell P, Choo P, Forster A, Morris J, Pomeroy VM, Langhorne P. Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mobility following stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD001920. DOI: 10.1002/14651858.CD001920.pub3

Orijinal özet için: Felçte Fiziksel Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar