Travmatik Anterior Omuz Çıkığında Kapalı Redüksiyondan Sonra Bakım

Cochrane derleme özeti

Akut anterior (öne) omuz çıkığında, humerus üst ucu eklem soketinden öne doğru çıkar. Bu durumda omuz eklemi stabilitesi azalır ve özellikle genç erişkinlerde yeniden çıkma veya kısmen çıkma eğilimi gösterir. İlk tedavi olarak omuz kemiği ameliyatsız olarak yerine oturtulur. Buna kapalı redüksiyon denir. Bunu izleyerek yapılan tedavi genellikle konservatiftir, kol bir askı ya da başka bir tespit aracı içine alınır, bunun ardından spesifik egzersizler yapılır.

Bu yaralanmaların konservatif bakımıyla ilgili 2013 Eylülüne kadar yapılmış randomize kontrollü çalışmaları kapsamlı olarak araştırdık ve biri gerçekten randomize olmayan 4 araştırmayı derledik. Bu araştırmalara 371’i erkek toplam 470 katılımcı alındı. Tümünde de travmatik anterior omuz çıkığı olup çeşitli kapalı metotlarla redükte edildi. Üç çalışmada karışık popülasyonlar değerlendirildi; dördüncüsünde tüm katılımcılar erkek ve %80’i askerdi. Tüm çalışmalarda biraz kayırma hatası riski vardı, ikisi bazı yönlerden özellikle yüksek riskliydi. Kanıt kalitesi genel olarak çok düşük olup belirlenen etkinin yönü ve büyüklüğünden çok şüpheli olduğumuz anlamına geliyor.

Dört çalışmada da kapalı redüksiyondan sonra kolun dış rotasyonda tespit edilmesi, iç rotasyona karşı kıyaslandı. Katılımcılar en az 2 yıl izlendi. Sonuçlar iki grup arasında önceden belirlenen sonuç ölçütlerinden hiçbirinde fark olmadığını gösterdi. Bu sonuç ölçütleri arasında yeniden çıkık, geçerliliği gösterilmiş omuz işlevi sorgulamaları, yaralanma öncesi aktiviteye ya da spora geri dönüş ve instabilite yer alıyor. Önceden belirlediğimiz diğer sonuç ölçütleri olan müdahaleden hastanın tatmini ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı. Ters olaylar yetersiz kaydedildi.

Gelecekte yapılacak araştırmalar için önerilerimiz olarak ilkin, derlenen dört çalışmadaki aynı kıyaslamaları yapan 8 başka çalışmanın bitirilip yayınlanmasının önemini göstermek isteriz. Ayrıca en iyi sonucu almak için omzun ne kadar tespitinin gerektiği gibi önemli soruların araştırılması gerekir. Karar olarak, travmatik öne omuz çıkığında kapalı redüksiyonu izleyerek yapılan konservatif bakım seçimini aydınlatacak güncel randomize kontrollü araştırma kanıtları yetersiz.

Kaynak

Hanchard NCA, Goodchild LM, Kottam L. Conservative management following closed reduction of traumatic anterior dislocation of the shoulder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD004962. DOI: 10.1002/14651858.CD004962.pub3

Orijinal özet için: Travmatik Öne Omuz Çıkığı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv