Şizofrenide Karbamazepin

Cochrane derleme özeti

Şizofrenili hastalar olmayan sesler duyar, olmayan şeyler görür (hallüsinasyon) ve garip inanışları vardır (delüsyon). Bu hastalarda apati, yorgunluk, güçsüzlük, dezorganize düşünce ve davranışlar olur. Bu belirtiler nedeniyle şizofreni hastaları yaşam boyu etkileyen şiddetli bir hastalıktır.

Şizofreninin ana tedavisi antipsikotik ilaçlarla yapılır. Ancak bu ilaçlar hastaların çoğunluğunun tedavisinde başarı sağlasa da %5 – 15’inin bu malûliyet verici belirtilerden yakınması sürer. Bu hastalar için birkaç tedavi seçeneği vardır; ilaç dozu değiştirilebilir, başka bir antipsikotik ilaca geçilebilir ya da antipsikotik dışı ek ilaçlar verilebilir.

Karbamazepin 1950’lerde ilk olarak epilepsi tedavisinde kullanıldı. Hastalarda mod düşüklüğü ve yüksekliği şeklinde değişimler olduğunda (örneğin bipolar afektif hastalık) modu stabilize etmek için de kullanılır. Yan etkileri koordinasyon zayıflığı, baş ağrısı ve uyuklamadır.

Bu derlemede karbamazepinin şizofrenili hastalardaki etkinliği incelendi. Cochrane Şizofreni Grubunun araştırma kayıtları 2012 Temmuzunda tarandı. Toplam 283 katılımcıyla yapılmış 10 araştırma bulundu. Araştırmalarda karbamazepin bir plaseboya ve antipsikotik ilaca karşı kıyaslandı ya da bir antipsikotik ilaca ek olarak değerlendirildi. Ancak 10 çalışmanın tümü de küçük ve sağladıkları bilgilerin standardı düşüktü. Bu nedenle karbamazepinin şizofrenili ya da benzer ruh sağlığı problemi olan hastalarda belirtileri ve yan etkileri azaltıp azaltmadığına dair kanıt eksiği var. Şizofrenili hastaların tedavisinde karbamazepinin tavsiye edilebilmesi için, daha kuvvetli kanıtlar sağlayacak daha büyük ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bu basit dilli özet bir tüketici,Hizmet Kullanıcısı ve Hizmet Kullanım UZmanı Ben Gray tarasından yazıldı. Rethink Mental İllness.

Kaynak

Leucht S, Helfer B, Dold M, Kissling W, McGrath J. Carbamazepine for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001258. DOI: 10.1002/14651858.CD001258.pub3

Orijinal özet için: Şizofrenide Karbamazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv