Diz Protezi Ameliyatından Sonra Ağrıya Karşı Femoral Sinir Blokajı

Cochrane derleme özeti

Total diz değişimi sık yapılan ve genellikle ağrılı bir ortopedik ameliyattır. Femoral sinir blokajı (FSB), ameliyattan sonra dizde hissiyatı gidermek için kullanılan bir ağrı kesici tekniktir. FSB kasık bölgesinde tek bir enjeksiyonla ya da sürekli infüzyon şeklinde verilebilir.

Bu derlemede FSB, opioidlerle hasta kontrollü analjezi (HKA), epidural analjezi, lokal infiltrasyon ve ağızdan ilaç alma gibi sık kullanılan diğer analjezi tekniklerine karşı kıyasladık. Toplam 2710 katılımcıyla yapılmış 45 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 30 araştırmada FSB, opioidle yapılan HKA ile, 10 araştırmada epidural analjeziyle; 5 araştırmada lokal infiltrasyon analjezisiyle; 1 araştırmada oral ağrı kesicilerle ve 4 araştırmada da tek FSB enfeksiyonu, sürekli infüzyonla kıyaslandı.

FSB, ameliyat sonrası ilk 72 saat içinde HKA’ya göre, istirahatte ve hareket halinde daha az ağrı olmasını sağladı. FSB sonucunda, opioidle yapılan HKA’ya göre opioid tüketimi azaldı, daha az hastada bulantı ve kusma oldu, diz fleksiyonu genişledi ve hasta tatmini daha fazla oldu.

Bunların yanı sıra, sürekli FSB infüzyonuyla da tek enjeksiyona göre daha iyi ağrı giderme sağlandı.

FSB ile epidural analjezi arasında 24 saatte postop ağrı ve opioid tüketiminde fark görülmedi, ancak FSB ile bulantı ve kusma daha az ve analjeziden hasta tatmini yüksekti.

Benzer şekilde, FSB yapılan hastalarda postoperatif ağrıda, lokal infiltrasyon analjezisine karşı fark olmadığı bulundu. FSB ile lokal infiltrasyon analjezisi veya oral analjezi kıyaslamasında ya da çeşitli analjezik tekniklerin güvenliği hakkında sonuca varmak için bilgi yetersizdi.

Kaynak

Chan E, Fransen M, Parker DA, Assam PN, Chua N. Femoral nerve blocks for acute postoperative pain after knee replacement surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD009941. DOI: 10.1002/14651858.CD009941.pub2

Orijinal özet için: Femoral Sinir Blokajı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv