Kanser Ülserlerinde Topikal İlaç ve Pansumanlar

Cochrane derleme özeti

İleri kanserli hastalarda bazen mantar şeklinde ülserler meydana gelir. Olağan bakım, hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve yaraların neden olduğu fiziksel belirtileri gidererek yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler. Sızıntı, kötü koku, ağrı ve kanama riski gibi bu belirtilere karşı uygun pansuman ve başka yerel tedaviler kullanılır.

Memedeki (daha önce radyoterapi, ameliyat, hormon tedavisi ya da kemoterapi yapılmış) küçük ve yüzeysel yaralara sıvı olarak %6 miltefosin sürmenin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösteren zayıf kanıtlar var.

Bundan başka gümüş içeren köpüklü pansumanların kötü kokuyu azaltmada etkili olabileceğini gösteren zayıf kanıtlar da var. Bu alanda kanıt çok az, mantarlaşan kanser yaraları olan hastalarda yaşam kalitesini iyileştirme ve yara belirtilerinin tedavisinde tıbbi uygulamayı net bir şekilde yönlendirmek için mevcut kanıtlar yetersiz. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Adderley UJ, Holt IGS. Topical agents and dressings for fungating wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD003948. DOI: 10.1002/14651858.CD003948.pub3

Orijinal özet için: Mantarlaşan Kanser Yaraları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv