Kolorektal Cerrahi Öncesinde Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Karın içi ameliyatı olan hastalar, sıklıkla antibiyotikle şifa sağlanabilen enfeksiyon riski bulunur. Ancak enfeksiyonu önlemek için antibiyotikleri ameliyat öncesinde vermek (profilaktik kullanım) enfeksiyon oluşana kadar beklemekten daha iyi olabilir. Bu derlemede ameliyat öncesi koruyucu kullanıma dair kanıtlar incelendi.

Derlemeye 43 000’den fazla katılımcıyla yapılan 260 araştırma dâhil edildi. Derlenen çalışmalarda çalışmayı tamamlayabilen hasta sayısı ve araştırmacı körlemesi olmamasının sonuçları etkilemiş olma ihtimaliyle ilişkili bazı kısıtlamalar vardı. Ancak sonuçlar analiz edildiğinde profilaktik antibiyotikler tutarlı olarak fayda gösterdi ki bu da sözü edilen kısıtlamaların toplam sonuçların doğasına büyük bir etki yapmasının muhtemel olmadığı anlamına geliyor.

Antibiyotik verilmezse kalın barsak ameliyatı olan hastaların %40 kadarında abdominal cerrahi yara enfeksiyonu görülür. Ameliyat öncesi koruyucu antibiyotik antibiyotik verilmesiyle risk büyük oranda düşürülür. Genelde, verilen antibiyotiklerin aerobik ve anaerobik farklı bakterilere etkili olması gerekir. Oral ve damar içi kombine verilen antibiyotiklerin daha fazla koruma sağladığına dair kanıtlar olsa da genellikle damar içi yol kullanılır. Bu son bulgu ameliyat öncesinde gerekli olduğu düşünülmediği için kalın barsağın mekanik temizliğinden kaçınmak şeklindeki güncel klinik uygulamayla ilgili problem yaratıyor. Oral antibiyotiklerden fayda bulan çalışmalar kalın barsakta mekanik temizliğin rutin olarak uygulandığı zamanlarda yapıldı. Ameliyat öncesi mekanik kolon temizliğiyle ilgili güncel pratiğin ışığında oral antibiyotiklerin faydası belirsiz kalıyor.

Kaynak

Nelson RL, Gladman E, Barbateskovic M. Antimicrobial prophylaxis for colorectal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001181. DOI: 10.1002/14651858.CD001181.pub4

Orijinal özet için: Kolon Ameliyatında Preop Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar