Venöz Bacak Ülserinde Aralıklı Pnömatik Kompresyon

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Venöz bacak ülserleri, bacak venlerinde tıkanıklık veya damarda bir harabiyet nedeniyle olabilir. Bandaj veya varis çorabıyla kompresyon ülserlerin iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak bunlar her zaman işi yaramayabilir. Bazı hastalar da bandaj ya da varis çorabı kullanmak istemeyebilir. Aralıklı pnömatik kompresyonda (APK) bacak etrafına sarılmış hava geçirmez torba aralıklı olarak hava pompasıyla şişirilir ve söndürülür. Bu teknik ayrıca ameliyat sırasında gelişebilecek kan pıhtılarını önlemede de kullanılıyor. Bu derlemede APK’nın bandaj ve çoraptan daha iyi olup olmadığı dair çelişkili kanıtlar bulundu. Bacak ülserlerini iyileştirmede APK kullanımı, kompresyon yapılmamasından daha iyi. Bazı çalışmalar, bazı ülserlerde APK’nın bandaja ek olarak kullanılmasının yararlı olabileceğini öne sürüyor lakin bu çalışmalar kayırma hatası taşıyabilir. Cihazı daha çabuk şişirip indirerek APK tedavisini daha hızlı vermek yavaş tedaviye göre daha fazla ülser iyileşmesi sağlayabiliyor.

Kaynak

Nelson E, Hillman A, Thomas K. Intermittent pneumatic compression for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001899. DOI: 10.1002/14651858.CD001899.pub4

Orijinal özet için: Bacak Ülserlerinde Pnömatik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv