Aşama III Ve IV Endometriyum Kanserinde Ameliyattan Sonra Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Konu

İlerlemiş endometriyum kanseri (FIGO aşama III ve IV) uterus dışında, yumurtalıklar, vagina, diğer komşu dokular, lenf bezleri veya başka organlara yayılmıştır. Bu hastalara genellikle, tümör mümkün olduğunca çıkarılacak şekilde ameliyat yapılır. Bunun ardından yardımcı radyoterapi veya kemoterapi ya da ikisi birden yapılır. Cerrahi sonrasında yapılan hangi tedavinin sürviye en fazla etkisi olduğu ve kemoterapide hangi ilacın en etkili olduğu belirsiz.

Amaç

İleri uterus kanserli kadınlarda ameliyattan sonra yapılan kemoterapinin radyoterapiye göre etkili olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 1966’dan 2013 Kasımına kadar taradık. Toplam 1269 kadınla yapılmış kayırma hatası riski düşükle orta arası 4 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Yayınlanmamış veriler için yazarlarla temas kurduk. Araştırmaların 3’ünde ameliyat sonrasında radyoterapiye karşı kemoterapi kıyaslandı. 2 araştırmanın sürvi verilerini yayınlanmayanlar dâhil birleştirdik, üçüncüsü için yayınlanmamış verileri bekliyoruz. 4. Araştırmada ameliyattan sonra radyoterapi olan hastalarda iki ayrı kemoterapi kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Ameliyattan sonraki 8 hafta içinde başlayarak kemoterapi olan kadınlar, radyoterapi olanlardan yaklaşık %25 daha uzun yaşadı. Aşama III endometriyum kanseri olan kadınların %60’ının ameliyat ve RT ile en az 5 yıl yaşadığını var sayarsak, radyoterapi yerine kemoterapi yapıldığında bu oranın, yaş gibi başka risk faktörlerine bağlı olarak %75’e yükselmesi beklenir.

Tedavinin neden olması muhtemel ölüm riski her iki tedaviyle de düşük bulundu ancak birinin diğerinden daha zararlı olup olmadığından emin olamıyoruz. Kemoterapiyle birlikte yan etkiler (kan sayımında düşme, sinir hasarı ve saç kaybı) radyoterapiden daha fazla olabiliyor.

İki farklı kemoterapiyi kıyaslayan araştırmada, üç ilaçlı kemoterapi kullanmanın iki ilaçlı kombinasyondan daha iyi olduğuna dair net kanıt bulunamadı. Ancak bu araştırmanın en son genel sürvi sonuçları henüz raporlanmadı. Üç ilaçlı tedaviyle şiddetli yan etkiler çok daha sık görüldü.

Sonuçlar

Aşama III ve IV endometriyum kanserli kadınlarda ameliyattan sonra kemoterapi, radyoterapiden daha etkili görünüyor ancak daha fazla yan etkiye neden olabilir. Kemoterapiye radyoterapi eklemenin sonuçları iyileştirip iyileştirmediği ya da hangi ilaçların en iyi olduğuna dair daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Galaal K, Al Moundhri M, Bryant A, Lopes AD, Lawrie TA. Adjuvant chemotherapy for advanced endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD010681. DOI: 10.1002/14651858.CD010681.pub2

Orijinal özet için: Endometriyum Ca. Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv