Ayrılmayan Plaseta İçin Prostaglandin

Cochrane derleme özeti

Ayrılmayan plasenta tedavisinde rutin prostaglandin kullanımını destekleyen tıbbi araştırma kanıtları az ve yetersiz

Doğumdan sonra plasentanın ayrılmaması %0.5-3 arası kadında görülür ve postpartum kanamayla anne ölümünün büyük nedenlerinden biridir. Kalan plasenta olağanda anestezi altında (her zaman ve hemen bulunamaz) elle çıkarılır ya da küretaj yapılır. Cerrahi prosedürlerle birlikte zaten kanama görülür, enfeksiyon ve uterus delinmesi riski de vardır. Herhangi bir yolla verilen prostaglandinler ve analogları, özellikle gelişen ülkeler için bir alternatif tedavi olabilir. Bu tıbbi tedavi plasentanın doğumunu kolaylaştırabilir ve cerrahiye de daha güvenli bir alternatif olabilir.

Derlememiz için toplam 244 kadında prostaglandinleri plaseboyla kıyaslayan 3 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Halen ayrılmayan plasenta tedavisinde prostglandin kullanımının etkinlik ve güvenliğine dair sınırlı ve çok düşük kalitede kanıt var. Prostaglandin kullanımı plasentanın elle çıkarılma gereğini, şiddetli doğum sonrası kanamaları ve kan nakli gereğini azalttı, ancak farkların hiçbiri istatistiksel anlam kazanamadı.

Klinik açıdan önemli bu faydalı etkilerin tesadüfi bulgular olmadığının konfirmasyonu için çok daha büyük, yeterince güçlü araştırmalar yapılması gerekiyor. Benzer şekilde, ortalama kan kaybı ve enjeksiyondan plasentanın ayrılmasına kadar geçen ortalama zamanda (dakika) da prostaglandinlerle plasebo arasında fark bulunmadı.

Prostglandin olarak 50 katılımcılı bir çalışmada E2 analogu sulproston İV infüzyonla, toplam 194 katılımcısı olan diğer iki çalışmada E1 analogu misoprostol oral veya dilaltı yolla verildi.

Prostaglandin alan kadınlarda titreme daha sıktı ancak kusma, baş ağrısı, annede ağrı ve bulantıda plaseboya kıyasla net fark yoktu. Araştırmalar küçük ve metodolojik kaliteleri kötüydü. Kanıt kalitesi çalışmaların kısıtlamaları ve tutarsız ve belirsiz sonuçlar (az katılımcı ve sonuç ölçütlerinde geniş güven aralıkları) nedeniyle düşüktü. İki çalışma görülen âşikar fayda nedeniyle erken bitirildi.

Kaynak

Grillo-Ardila CF, Ruiz-Parra AI, Gaitán HG, Rodriguez-Malagon N. Prostaglandins for management of retained placenta. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD010312. DOI: 10.1002/14651858.CD010312.pub2

Orijinal özet için: Ayrılmayan Plasentada Prostaglandin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv