Bronşektazide Hiperozmolar Madde İnhalasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bronşektazili hastalarda inhalasyon yoluyla verilen hiperozmolar maddelerin balgam çıkarmada faydası olup olmadığını anlamaya çalıştık. Kistik fibrozu olmayan, sadece bronşektazili hastalarla yapılan araştırmaları derledik.

Arka plan

Bronşektazi, genellikle ciddi akciğer hastalıklarından sonra (örneğin çocukluk enfeksiyonları, akciğer yapısındaki problemler, tüberküloz ve kistik fibroz gibi) gelişen bir durumdur. Akciğerlerde çok miktarda mukus (balgam) birikir, rahatsızlık verir ve öksürükle atılması gerekir. Bu balgam solunum güçlüğüne katkıda bulunan banketiler de bulunur ve antibiyotiklerle temizlenmesi zor olan ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açarak hastalığı şiddetlendirir.

Hipertonik (vücut sıvılarının konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonda) salin gibi sıvıları veya kuru pudra şeklinde mannitol solumak bu mukusun temizlenmesine fayda sağlayabilir. Bunun nedeni konsantre tuz ve şekerin mukusun içine su çekerek inceltip öksürükle atılmasını kolaylaştırmasıdır.

Çalışma özellikleri

Hiperozmolar madde inhalasyonunu mukolitik tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan, toplam 1021 katılımcıyla yapılmış 11 randomize kontrollü araştırma bulduk. 5 çalışmada mannitol plaseboyla ve iki çok küçük çalışmada tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. Kalan 4 araştırmada hipertonik salin izotonik salinle kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Mannitol ve plasebo kıyaslaması için sadece 461 katılımcılı 12 ay süren bir araştırma 1 yıl içinde alevlenme yaşayan hasta sayısı hakkında bilgi sağladı. Bu çalışma mannitolle tedavi edilen hastalarda plaseboya kıyasla ortalama %8 daha az alevlenme olduğunu gösterdi. Genel olarak bu kanıtların kalitesinin orta olduğunu gördük ve yeni yapılacak çalışmaların tedavinin etkisine olan güvenimizi değiştirme ihtimali var.

Üç araştırmada mannitolün sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine etkisi değerlendirildi yaşam kalitesinde iyileşme bulundu ve yine bu kanıtların kalitesine da orta değer biçtik.

Ters olay verilerinin analizi de orta kalitede kanıtlara dayanıyor ve mannitolle plasebo arasında fark göstermedi.

Hipertonik salini izotonikle kıyaslayan araştırmalar, ilgi duyduğumuz sonuç ölçütlerinin çoğu için çelişkili sonuçlar verdi. Verileri kombine edemediğimiz için bu kıyaslama için sağlam sonuçlar çıkarmamız mümkün olmadı ve daha fazla veri sağlanana kadar bir yargıya varmamak gerekiyor. Hipertonik salinle izotonik salin arasındaki ters olay analizimiz anlamlı fark göstermedi ancak bu tek bir çalışmaya dayanıyor ve kanıt kalitesi orta.

Kanıt kalitesi

Mannitol alan ve almayan gruplara hasta yerleşimi sadece bir çalışmada net olarak tarif edildi, benzer şekilde hipertonik-izotonik salin kıyaslaması için de bir tek çalışmada bildirildi. Bu noktadaki genel bilgi eksikliği sonuçları yorumlamadaki şüphemizin düzeyiyle ilişkili olarak dikkatle mütalaa edildi. Bunlar hesaba alındığında gerek mannitol gerekse salin çalışmalarında kanıtların kalitesini genel olarak orta olarak görüyoruz.

Kaynak

Hart A, Sugumar K, Milan SJ, Fowler SJ, Crossingham I. Inhaled hyperosmolar agents for bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD002996. DOI: 10.1002/14651858.CD002996.pub3

Orijinal özet için: Bronşektazide Hipertonik İnhalasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv