Operabl Meme Kanseri Olan Yaşlı Kadınlarda Ameliyata Kıyasla Primer Endokrin Tedavi

Cochrane derleme özeti

Erken aşama östrojene duyarlı meme kanseri olan genç kadınlara, hemen hemen daima ameliyata eklenen endokrin tedavi yapılmakla beraber, 70 yaş üstü kadınlara sıklıkla sade endokrin tedavi önerilir. Buna primer endokrin tedavi denir.

Tamoksifen kanser hücresindeki östrojen reseptörlerini bloke eder. Yaşlı kadınlarda tamoksifen kullanılarak yapılan primer endokrin tedavi, ilk olarak 1980’lerde önerildi. Tamoksifen, yaşlılarda östrojen reseptörlü kanser olma ihtimali daha fazla olduğu ve bu nedenle tedaviye iyi cevap vereceği düşünülerek, ameliyat, radyoterapi ya da kemoterapi olmadan verilir. Bunun yanı sıra bu hastaların, mevcut başka sağlık sorunları nedeniyle büyük ameliyata daha az uygun oldukları düşünülür. Ancak bir tümör genellikle bu tedaviye sadece 18 – 24 ay arası bir süreyle cevap verir ve nüks gösteren hastalarda daha fazla hormon tedavisi düşünmek ya da daha ileri bir yaşta ameliyat ya da radyoterapi seçeneklerini düşünmek gerekir. 12 yıllık izleme kadar uzun vadeli veriler, ameliyat olanlara göre, sade primer endokrin tedavi verilen kadınlardan daha çoğunda kanser ilerlemesi olacağını gösteriyor.

Bu derlemede, operabl meme kanseri olan 70 yaş ve üstü kadınlarda primer endokrin tedavinin, sade veya endokrin tedaviyle birlikte yapılan ameliyata kıyasla, klinik etkinliğini değerlendirmeyi hedefledik. 7 araştırmaya ve toplam 1571 kadında görülen 1081 ölüme dayanarak, bu derlemenin sonuçları, ameliyat ya da primer endokrin tedavide sürviyle ilgili bir fayda olmadığını gösterdi. Ancak ameliyat olan kadınlarda nüks ihtimali primer endokrin tedaviye göre daha azdı.

Ameliyatın meme kanserini sade tamoksifenden daha iyi kontrol ettiği ancak sürviyi uzatmadığı sonucuna vardık.

Her iki müdahaleyle birlikte ters olaylar görüldü. Tamoksifenle ilişkili yan etkiler olarak sıcak basmaları, cilt döküntüsü, vaginal akıntı, hazımsızlık, meme ağrısı, uyuklama, baş ağrısı, baş dönmesi, kaşıntı, saç dökülmesi, sistit, akut tromboflebit, bulantı görüldü. Ameliyatla ilişkili yan etkili olarak da ameliyat tarafında kollarda karıncalanma ve duyarsızlık ve psikososyal problemler görüldü.

Bu temele dayanarak primer endokrin tedavinin, sadece östrojen reseptörü (ER) pozitif tümörü olan ve cerrahiye uygun olmayan ya da ameliyatı reddeden kadınlara önerilmesi gerekir.

ER pozitif tümörleri olan bir yaşlı ve düşkün popülasyonda primer endokrin tedavi olarak kullanım için, aromataz inhibitörleri gibi başka ajanların klinik etkinliğini değerlendiren daha başka araştırmalar gerekiyor

Kaynak

Morgan J, Wyld L, Collins KA, Reed MW. Surgery versus primary endocrine therapy for operable primary breast cancer in elderly women (70 years plus). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD004272. DOI: 10.1002/14651858.CD004272.pub3

Orijinal özet için: Primer Endokrin Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv