Erişkin Akut Migren Ataklarında Zolmitriptan

Cochrane derleme özeti

Migren çeşitli belirtiler veren karmaşık bir hastalık. Her 8 kişiden birini ve genellkle 30 – 50 yaşlar arasındaki kadınları etkiler. Çoğu hastada ana belirti malûliyet verici derecedeki baş ağrısıdır. Başka belirtiler arasında bulantı, kusma, görmede rahatsızlık, ışık, ses ve kokulara karşı duyarlılık yer alır.

Zolmitriptan triptan ailesinden bir ilaçtır. Atakların oluşmasını önlemek için değil atak tedavisinde kullanılır. Yutulan ya da dilaltında eritilen tabletler ve burun spreyi şeklinde bulunabiliyor. Bu derlemede 20 000’den fazla katılımcıda migren krizlerinde zolmitriptanın etkilerini araştıran 25 araştırma incelendi. Derlenen çalışmaların metodolojik kalitesi genel olarak iyi ve tedavi gruplarında büyük kayırma hatalarından kaçınmak için yeterli katılımcı vardı. Kurtarıcı ilaç olarak kullanım şeklinde ve raporlanan ters olaylarda tutarsızlık bulundu.

Tek doz oral zolmitriptan bazı hastalarda migren baş ağrısını giderdi. Birkaç değişik ağrı sonuç ölçütü raporlandı.

Bir ölçüt orta ya da şiddetteki ağrının ilaç alındıktan sonra iki saatte tamamen kaybolmasıydı. Oral 2.5 mg zolmitriptan tabletiyle bu sonuç 10 hastadan yaklaşık 3’ünde (%30) sağlanırken plaseboyla 10 hastadan yaklaşık 1’inde (%10) sağlandı.

Bir diğer sonuç ölçütü olarak orta ya da şiddetli ağrının ilaç alındıktan sonra iki saatte hafif düzeyin altına düşmesiydi. Oral 2.5 mg zolmitriptan tabletiyle bu sonuç 10 hastadan yaklaşık 6’sında sağlanırken (%61) plaseboyla yaklaşık 3’ünde (%29) sağlandı.

5 ve 10 mg’lık daha yükse dozlarda hafifçe daha iyi sonuç alındı ancak 10 mg dozla çoğu kısa süreli ve hafifle orta arası şiddette yan etkiler daha fazla oldu. 5 mg’lık nazal spreyin sonuçları genel olarak oral tablete benzerdi ancak 1 saatteki sonuçlar tabletten anlamlı derecede daha iyiydi.

Migrenli hastalar baş ağrısı ve birlikte görülen diğer belirtilerin çabucak (maksium 2 saat içinde) gideren ve geri dönüşü önleyen tedaviler ister. Sonuçlar 5 mg dozla hastalardan sadece %14’ünde ağrısızlık sağlanıp 24 saat içinde nüks etmediğini gösterdi.

Oral zolmitriptan 2.5 ve 5 mg ile iki saatte, 50 mg sumatriptana benzer (2/3) ağrı giderme sağlandı ve ters olay yaşayan hasta sayısında fark bulunmadı. İlaca cevap vermeyen hastalar aynı olmayabilir.

Kaynak

Bird S, Derry S, Moore R. Zolmitriptan for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD008616. DOI: 10.1002/14651858.CD008616.pub2

Orijinal özet için: Migrende Zolmitriptan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv