Yüz Ve Saçlı Deride Seboreik Dermatit İçin Topikal Antienflamatuar İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Seboreik dermatit en sık sebase bezlerin çok olduğu vücut bölgeleri tutan cilt enflamasyonudur. Bu bölgeler saçlı deri, yüz, koltuk altı, kasık ve karın kıvrımları gibi bölgelerdir. En tipik belirtisi cildin pullanması, kırmızı lekeler oluşmasıdır. Oldukça olağan rastlanır, 100 insandan 1-3’ünde görülür, erkeklerde daha sıktır. Anti enflamatuar, antifungal ve antikeratolitik tedaviler kullanılır. Tedaviler hastalığa şifa sağlamaz, ancak belirtileri giderir.

Seboreik dermatitte antienflamatuar ilaçların etkisini araştıran, toplam 2706 katılımcı ile yürütülmüş 36 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Çalımalar kısa süreliydi, çoğunluğu 4 hafta ya da daha kısa sürdürüldü.

Topikal steroid tedavisi (hidrokortizn ve betametazon gibi), topikal kalsinörin inhibitör tedavisi (takrolimus ve pimekrolimus gibi) ve topikal lityum tuzları; tümü de seboreik dermatit belirtilerini plaseboya kıyasla azalttı. %1 hidrokortizon gibi hafif ve betametazon gibi güçlü steroid bileşikleri kısa vadeli izlemde benzerdi. Steroidlerle olduğu gibi antifungal azol tedavisiyle (ketokonazol ve mikonazol) kısa vadeli total temizlenme sağlanabildi. Eritem, pullanma ve kaşıntıyı azaltmada kuvvetli steroidler, azol tedavisinden daha iyi ve güvenlik anlamında benzerdi. Steroidler kalsinörin inhibitörleri kadar iyiydi ancak yan etkiler kalsinörin inhibitörleriyle daha sık görüldü.

Kalsinörin inhibitörleriyle azol tedavileri arasında etkinlik veya yan etkilerde fark bulamadık. Lityum, azol tedavilerinden daha etkiliydi ancak yan etki sıklıkları benzerdi (bir çalışma).

Tüm tedavi gruplarında en sık görülen yan etkiler yanma, kaşıntı, eritem ve kuruluktu.

Topikal anti enflamatuar ilaçlar seboreik dermatit tedavisinde faydalı. En çok araştırılan entienflamatuar ilaçlar steroidler. Topikal antienflamatuar ilaçların uzun vadeli veya sürekli kullanımda etki ve güvenliğini hala bilmiyoruz. Hastalık doğası gereği kronik olduğundan bu durum üzücü. Dahası farklı tedavilerin yaşam kalitesine etkisine dair veri bulunmuyor.

Kaynak

Kastarinen H, Oksanen T, Okokon EO, Kiviniemi VV, Airola K, Jyrkkä J, Oravilahti T, Rannanheimo PK, Verbeek JH. Topical anti-inflammatory agents for seborrhoeic dermatitis of the face or scalp. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD009446. DOI: 10.1002/14651858.CD009446.pub2

Orijinal özet için: Seboreik Dermatit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv