Akut Astımlı Erişkinlerde Magnezyum Sülfat İnfüzyonları Hastaneye Yatış Gereğini Azaltır mı?

Cochrane derleme özeti

Konu ve önemi

Astım; öksürük, solunumda vızıldama, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi belirtilere yol açan kronik bir hastalıktır. Belirtileri ciddi derecede kötüleştiğinde astım alevlenmesi olarak adlandırılır, yaşamı tehdit edebilir. Alevlenmelerin acil serviste bakımı değişkendir, bazı rehberler diğer tedavilerin faydası olmadığında, İV yolla magnezyum sülfat (MgSO4) verilmesini tavsiye eder. Ancak özellikle şiddeti daha düşük olgularda MgSO4’ün etkili olup olmadığı belirsiz olduğundan bu soruya cevap aradık.

Araştırma özellikleri

Astım alevlenmesiyle acil servise başvuran erişkinlerde, İV MgSO4’ü plaseboya karşı kıyaslayan çalışmaları aradık. Son literatür taraması 2 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı. Primer sonuç ölçütü olarak, İV MgSO4’ün hastaneye yatışı gereken hasta sayısını azaltıp azaltmadığını ve bunun yanı sıra, acil serviste geçen zaman, akciğer fonksiyonları ve belirti skorları gibi birkaç başka ölçütü de araştırdık.

Bulgular

Toplam 2313 katılımcıyla yapılan 14 araştırma kriterlerimizi karşıladı ve derlemeye alındı. Araştırmalar arasında, katılımcıların çalışmaya alınması için alevlenmenin kötülük derecesi ve İV MgSO4’ten önce ne tedavi verildiği anlamında değişkenlik vardı. Ancak hemen hemen tüm hastalara en azından oksijen verildi ve kısa etkili ilaçlarla nebülizasyon yapıldı, steroid tabletleri verildi ya da enjeksiyonu yapıldı.

Genel olarak İV MgSO4, plaseboya kıyasla hastaneye yatış gereğini azalttı (tedavi edilen 100 hasta başına 7 daha az; %95 GA 2 – 13 arası daha az).

Hastaneye yatışlarda azalmayla astım alevlenmesinin şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığı, ya da yapılan başka tedavilerde bir fark olup olmadığını gösterecek yeterli bilgi bulunmadı. Kanıtlar İV MgSO4’ün bazı akciğer fonksiyon parametrelerini iyileştirdiğini gösteriyor ancak nabız hızı gibi başka parametrelerde çalışma bulguları arasındaki değişkenlik güvenimizi düşürdü. Diğer sonuç ölçütlerinin çoğu için İV MgSO4 ve plasebo arasında bir fark bulamadık (Acilde geçen zaman, solunum hızı ve kan basıncı) ve ters olaylar genellikle kötü raporlandı

Sonuçlar

Bu derleme, astım alevlenmesi olan erişkinlerde, diğer birinci seçenek ilaçlar akut belirtileri gidermediğinde, İV MgSO4’ün hastaneye yatışları azalttığı ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösterdi. Diğer fayda ölçütleri ve güvenlikle ilgili kanıtlar sınırlı.

Araştırmacıların, çalışmalara alınan hastalardaki astım alevlenmesinin şiddetini net olarak tarif etmesi ve ters olayları dikkatle kayda alması gerekiyor.

Bu basit dilli özet 2014 Mayısına kadar güncel.

Kaynak

Kew KM, Kirtchuk L, Michell CI. Intravenous magnesium sulfate for treating adults with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD010909. DOI: 10.1002/14651858.CD010909.pub2

Orijinal özet için: Astımda Magnezyum Sülfat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv