Erişkinde Akut Migren Ataklarına Karşı Sumatriptan

Cochrane derleme özeti

Migren çok çeşitli belirtileri olan karmaşık bir hastalıktır. Çoğu hasta için ana özellik şiddetli, malûl bırakan baş ağrısıdır. Diğer belirtiler olarak görmede rahatsızlık, ışık ses ve kokulara karşı duyarlılık, bulantı ve kusmadır. Migren yaklaşık 8 kişiden birini genellikle kadınları ve 30 – 50 yaş arası insanları etkiler.

Sumatriptan, migren ataklarının tedavisinde kullanılan triptan ailesinden bir ilaçtır. 4 çeşit yolla verilebilir: Ağızdan (oral), cilt altı enjeksiyonla, burun spreyi olarak ve fitil şeklinde rektal yoldan. Bu yolların her biri için yapılan ayrı Cochrane derlemelerinde sumatriptanın baş ağrısını ne kadar iyi azalttığı hakkında migrenli toplam 50 000 katılımcıdan bilgi sağlandı. Ağız, cilt altı ve burun içi yollarda iyi kalitede araştırmalardan sağlanan büyük miktarda bilgi var ancak rektal alım yoluyla ilgili bilgi nispeten az.

Bu derlemede bu yolların herhangi biriyle verilen tek dozun migren baş ağrısını azaltmada etkili olduğu bulundu.

Cilt altı yolla en iyi ağrı giderme sağlandı, ağrı yaklaşık10 hastadan 6’sında (%59) iki saat içinde orta ya da şiddetliden sıfıra kadar azaldı, plaseboyla aynı sonuç yaklaşık 7 hastadan birinde (%15) sağlandı.

En sık kullanılan oral, rektal ve intranazal dozlar da faydalı ağrı giderme sağladı. Oral 50 mg doz (olağan kullanılan en etkili doz) yaklaşık 10 hastadan 3’ünde tam ağrı giderme sağladı (%28), plaseboyla aynı oran yaklaşık 1/10 oldu (%11).

Cilt altı yolla verilen sumatriptan bir saat sonra diğer yollara göre daha fazla hastada ağrı giderme sağlayan ve en hızlı yol oldu.

Çoğu hafif ve orta şiddette olan ve kısa süren ters olaylar subkutan yolda ve oral ve nazal yollarla verilen yüksek dozlarda, diğer doz ve yollardan daha sık görüldü.

Kaynak

Derry CJ, Derry S, Moore R. Sumatriptan (all routes of administration) for acute migraine attacks in adults - overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD009108. DOI: 10.1002/14651858.CD009108.pub2

Orijinal özet için: Migrende Sumatriptan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv