Aşama IA2 Servikal Kanserde Cerrahi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Servikal kanserler, 65 yaşına kadar olan kadınlarda en sık görülen kanser tipini oluşturur ve tüm dünyada jinekolojik kanserlerden ölümlerin en sık nedenidir. Bu kanserler tüm dünyada kabul edilen Uluslararası Kadın Hastalıkları Ve Doğum Fedarasyonu (FIGO) sistemine göre, ne kadar ilerlediği ve serviks dışına ne kadar yayıldığına bakılarak aşamalandırılır. Aşama I, A ve B gruplarına ayrılır. Aşama IA en erken aşama olup, kanser çıplak gözle görülemez. Bu aşama IA1 ve IA2 alt gruplarına ayrılır. IA2 servikal dokularda kanserin 3- 5 mm yayıldığı ancak 7 mm altında olduğu anlamına gelir.

Hastalığın teşhis edildiği aşama ilerledikçe sürvi oranlarının düştüğü iyi bilinir. Aşama IA2 kanserli kadınların %95 – 98’inin, tanı ardından yapılan standart ameliyattan sonra 5 yıl yaşadığı bildirilmiş bulunuyor.

Aşama IA2, hastalıkta tedavi seçenekleri ameliyat ya da radyoterapidir. Standart ameliyat radikal histerektomi ve bilateral pelvik lenfedenektomidir. Uterus, serviks, vagina üst kısmı ve serviks etrafındaki parametriyal dokular, pelvisteki lenf bezleriyle birlikte çıkarılır. Bu ameliyat mükemmel sonuçlar verse de organ yaralanması (mesane, barsak, kan damarı ve sinir) gibi yan etkileri ve cinsel disfonksiyon ya da mesane disfonksiyonu, pelvik kist oluşumu gibi ve bacaklarda lenfödem gibi uzun vadeli yan etkileri olabilir. Radikal histerektominin esaslı bir dezavantajı kadının çocuk sahibi olma yetisini kaldırmasıdır. Hastalık 25 – 35 yaşlar arasında olağan görüldüğünden hastaların birçoğu için bu önemli bir sorun teşkil eder.

Alternatif cerrahi tedavi radikal trakelektomi ve bilateral pelvik lenfedenektomidir. Bunda serviks, üst vagina ve parametrial dokularla beraber pelvik lenf bezleri çıkarılır ancak uterus gövdesi yerinde bırakılır. Bu tedavi oldukça iyi biliniyor ve güvenli ve doğurganlığı korumada etkili olup yüksek gebe kalma şansı sağlar görünüyor. Trakelektomi sonrasında kadınlarda geç dönemde düşük ve erken doğum en ciddi yan etkilerdir.

Metot

Bu derlemede, aşama IA2 hastalığı olan kadınlarda pelvik lenfadenektomiyle birlikte ya da olmadan basit histerektomi, konizasyon gibi daha az infazif tipte ameliyatları değerlendirmeyi hedefledik. Tıbbi literatürü 1966 yılından 2013 Eylülüne kadar taradık. 982 başlık ve özet taranmasına rağmen bitirilmiş klinik araştırma bulunamadı, ancak sürmekte olan bir araştırma bulundu.

Bulgular

Sürmekte olan bir randomize kontrollü araştırma bulundu. Güncel olarak bu hastalarda sürviyi uzatma ve yaşam kalitesini iyileştirmede herhangi bir cerrahi tekniğin daha iyi, eşdeğer ya da daha kötü olduğu yönünde ya da daha az yan etkisi olduğunda dair kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Kokka F, Bryant A, Brockbank E, Jeyarajah A. Surgical treatment of stage IA2 cervical cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD010870. DOI: 10.1002/14651858.CD010870.pub2

Orijinal özet için: IA2 Serviks Kanserinde Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv