Statinler Diyaliz Gerekmeyen Kronik Böbrek Hastalarında Ölüm Riskini Azaltmada Faydalı

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan erişkinlerde kalp hastalığı komplikasyonları gelişme riski yüksektir. Statin tedavisinin kolesterolü düşüreceği ve kalp hastalığından ölüm riski ve komplikasyonları azaltacağı düşünülür.

Diyaliz tedavisi gerekmeyen 45 000’den fazla KBH’li insanda statin tedavisiyle ilgili olup 2012 yılından önce yayınlanmış 50 çalışma derlendi. Statinlerin ölüm ve kalple ilişkili büyük olayların riskini %20 azalttığı bulundu. Statin tedavisinin ayrıca kalp hastalıklarını ve kalp hastalığı olmayan BBH hastalarında ölümleri azaltmada etkili olduğu bulundu. Bu hastalarda statin tedavisi kalp krizi riskini yarı kadar azalttı.

Statinlerde karaciğer ve kas işlevlerine zarar ve bazı kanserler gibi zararlı etki yapma potansiyeli bulunur. Derlenen çalışmalarda bu konuların iyi analiz edilmediği ve bu etkilerin iyi anlaşılmamış olduğu görüldü.

Statin kullanımı böbrek hastalığının ilerleme riskini net olarak azaltmamakla beraber böbrek hastalığının erken aşamasındaki hastalarda ölüm ve kalple ilgili olay riskini azaltmak için önerilebilir. Ancak potansiyel yan etkiler belirsiz ve daha fazla araştırma gerektiriyor.

Kaynak

Palmer SC, Navaneethan SD, Craig JC, Johnson DW, Perkovic V, Hegbrant J, Strippoli GFM. HMG CoA reductase inhibitors (statins) for people with chronic kidney disease not requiring dialysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD007784. DOI: 10.1002/14651858.CD007784.pub2

Orijinal özet için: Kronik Böbrek Statin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv