Erken Doğum Eylemi Ve Doğumu Önlemede Kalsiyum Kanal Blokerleri

Cochrane derleme özeti

Erken doğum, bebeğin bitirilmiş 20 – 36 haftalar arasında doğmasıdır. Bu bebeklerde hastalık daha fazla olur ve yaşama şansları vaktinde doğanlardan daha azdır. Bunlarda yine bazı malûliyetler olma ihtimali daha yüksek olduğu gibi doğum ne kadar erken olursa problem yaşama ihtimali de o kadar artar. Doğumun kısa süre de olsa ertelenebilmesi, doğum öncesinde bebeğin akciğerlerinin olgunlaşmasına yardım için anneye steroid enjeksiyonu yapılması için zaman kazandırarak bebekler için sonuçları iyileştirebilir. Kısa süreli erteleme, gerektiğinde annenin bebek bakımında daha uzman bir merkeze sevki için de bir şans sağlar.

Doğumu durdurmak ve geciktirmek için kullanılan ilaçlara tokolitikler denir. En olağan kullanılanlar betamimetiklerdir ancak kalsiyum kanal blokerleri (KKB) de bir başka seçenektir. KKB’ler olağanda tansiyon düşürmek için kullanılır ancak uterus kasılmalarını da gevşetebiliyor. KKB’lerin erken doğumu ertelemede ve bebekler için sonuçları iyileştirmede etkili olup olmadığı ve bu kullanımda betamimetiklerden ve başka tip tokolitiklerden daha iyi olup olmadığını araştırdık.

Toplam 3 550 kadında, bazıları KKB’leri (genellikle nifedipin) tokolitik verilmemesine diğerleri de tokolitiklerle kıyaslayan 38 araştırma bulduk. Derlenen araştırmaların kalitesi iyi bulundu. KKB’lerin, özellikle nifedipinin doğumu 48 saat ertelemede tokolitik verilmemesinden daha iyi olduğunu ve bunun bebekler için sonuçları iyileştirmeye faydası olabileceğini bulduk.

Betamimetiklerle kıyaslandığında KKB’ler doğumu ertelemede daha etkiliydi, kadınlarda daha az yan etkisi oldu ve bebek için bazı önemli kısa vadeli sonuçları (solunum güçlüğü, barsak enfeksiyonu ve özel bakım ünitesine yatış) iyileştiriyor göründü. KKB’ler başka tip tokolitiklerden sadece bazı sonuçlarda üstün bulundu. Oksitosin reseptör antagonistleri (ORA) kadınlarda KKB’lere göre daha az yan etki yapar görünüyor ancak ORA’lar erken doğumları azaltmada onlar kadar iyi değil.

Başka bir tip KKB nikardipin sadece üç araştırmada kullanıldı, ancak diğer tokoltiklerden daha etkili bulunmadı. Daha uzun vadeli, bebeklik ve çocukluk sonuçları bilgi eksiği nedeniyle değerlendirilemedi. Genel olarak KKB’ler betamimetiklerden daha iyi ancak diğerlerinden sadece bazen daha iyi.

Kaynak

Flenady V, Wojcieszek AM, Papatsonis DNM, Stock OM, Murray L, Jardine LA, Carbonne B. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour and birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD002255. DOI: 10.1002/14651858.CD002255.pub2

Orijinal özet için: Erken Doğumu Ertelemede KKB’ler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv