Plastik Cerrahi Sonrası Yüzde Komplikasyonları Önlemek İçin Kortikosteroidler

Cochrane derleme özeti

Yüzde plastik cerrahiden sonraki komplikasyonlar

Günümüzde yüz plastik cerrahisi en olağan uygulamalardan biri. İnsanlar genellikle estetik nedenlerle ameliyat olmayı seçiyor, bu nedenle hekimlerin de prosedürle birlikte görülen nahoş etkileri (komplikasyon) azaltması gerekiyor. Tüm cerrahi girişimler şişme ve morarmaya neden olabilen bir iltihabi cevap yaratır. Şişme ve morarmalar şiddetli olursa tam toparlanmayı geciktirir ve hastalara sorun yaratır.

Kortikosteroidler neden fayda sağlayabilir?

Daha çok steroidler olarak anılan kortikosteroidler hekimlerin çok çeşitli durumlarda iltihabı azaltmak için yazdığı ilaçlar. Yüzdeki plastik ameliyatlarda şişme ve morarmaları azaltmak için olağan kullanılıyor ancak ne kadar etkili ve güvenli oldukları bilinmiyor.

Amaç

Bu derlemede yüzde plastik ameliyat yapıldığı zaman etrafında steroid vermenin başka bir müdahaleye, müdahale yapılmamasına ya da plaseboya kıyasla şişme ve morarmaları azaltıp azaltmadığını anlamaya çalıştık.

Bulgular

Tıbbi literatür 2014 Ocağına kadar tarandı ve toplam 422 katılımcıyla yapılmış konuya ilişkin 10 araştırma bulundu. 9 araştırmada rinoplasti, biri yüz kaldırma ameliyatları yapıldı. Çalışmalarda çeşitli steroid ilaçlar ya da farklı dozlar araştırıldı. Çalışmalarda katılımcılar şişme ve morarmayı ameliyat sorası 10 güne kadar değerlendirdi. Çalışmaların hiçbirinde fon kaynağı belirtilmedi.

Ameliyattan önce verilen tek doz steroidin ameliyattan sonraki 2 günde şişme ve morarmayı azaltabildiğine dair düşük kalitede kanıt bulundu ancak bu avantaj 2 günün ötesinde devam etmedi.

20 katılımcılı bir çalışma yüksek doz steroidin, ameliyat sonrası 1- 7 günler arasında hem şişme hem de morarmayı azalttığını gösterdi. Bu sonuçların faydası belirsiz ve halen tedavinin güvenliğiyle ilgili kanıt bulunmuyor. 5 çalışmada zararlı etkiler raporlanmadı; 4 çalışma ters etki görülmediğini bildirdi; biriyse steroidle tedavi edilen iki katılımcıda ve plasebo alan 4 katılımcıda yan etki bildirdi. Hiç bir çalışmada toparlanma süresi, hasta tatmini ve yaşam kalitesi raporlanmadı.

Bu durumda mevcut kanıtlar yüz plastik cerrahisinde rutin tedavi olarak steroid kullanımını desteklemiyor. Bu tedavinin güvenle işe yarayıp yaramadığını kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

da Silva EMK, Hochman B, Ferreira LM. Perioperative corticosteroids for preventing complications following facial plastic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009697. DOI: 10.1002/14651858.CD009697.pub2

Orijinal özet için: Yüzde Estetik Ve Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar