Erken Doğumu Baskılamada Oksitosin Reseptör Antagonistleri

Cochrane derleme özeti

Tokolitik ilaçlar erken doğumu baskılar ve erken doğumları, bebekle ilgili sonuçları iyileştirmek ümidiyle yeterince uzun süre erteleme potansiyeli taşır. Bu iyileşme bu ilaçların bebeğin normal büyüme ve gelişmesine fırsat sağlayabilmesiyle ya da CP riskini azaltmak için magnezyum sülfat ve akciğer ve diğer organların olgunlaşmasını sağlamak için kortikosteroid verilmesine fırsat verebilmesiyle sağlanır. Eğer gerekiyorsa, annenin yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastaneye nakline de fırsat sağlayabilir. Ancak gebeliği uzatmanın bunlar yerine ters sonuçları da olabilir ki bu nedenle gebeliğin devam süresinin yanı sıra bebekle ilgili sonuçları da değerlendirmek gerekir.

Oksitosin reseptör antagonistleri (ORA) bir grup tokolitik ilaçtır, bu derleme ORA’ların başka tokolitiklere kıyasla gebeliği uzatıp uzatmadığı ve bebekle ilgili sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini anlamak için yapıldı.

Derlemelerde ORA grubundan sadece atosiban ve barusiban araştırıldı; bazı araştırmalarda tedavi verilmemesine, diğerlerinde betamimetiklere karşı kıyaslandı. Toplam 2485 kadınla yapılan 14 araştırma belirledik.

Atosiban kullanımı diğer tokolitiklere (özellikle beta mimetiklere) kıyasla daha az yan etkiyle sonuçlansa da erken doğumu önleme ya da geciktirmede veya yeni doğanla ilgili sonuçları iyileştirmede etkili değildi ve muhtemelen daha kötü sonuçlara katkısı oldu. Özellikle, düşük gestasyon dönemlerinde bebeği özel olarak yüksek ölüm veya malûliyet riskine sokan erken doğum tehdidi altındaki kadınlarda iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Atosiban erken doğumu geciktirme ya da önlemede plasebo ya da diğer ilaçlardan daha iyi değil ancak anneyle ilgili yan etkileri daha az.

Kaynak

Flenady V, Reinebrant HE, Liley HG, Tambimuttu EG, Papatsonis DNM. Oxytocin receptor antagonists for inhibiting preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD004452. DOI: 10.1002/14651858.CD004452.pub3

Orijinal özet için: Erken Doğumu Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv