İnfüzyon Flebiti Korunma Ve Tedavisinde Aloe Vera

Cochrane derleme özeti

İnfüzyon flebiti damar içi yolla tedavide kullanılan bir venin iltihaplanmasıdır. Modern tıbbi uygulamada yatan hastaların %80’den fazlasına damar içi yolla tedaviler uygulanır ve bunların %20 – 70’inde infüzyon flebiti gelişebilir. Bu yüzden İF damar içi tedavini en olağan komplikasyonudur. Ancak flebitin tedavisi veya önlenmesi için, örneğin dışarıdan yapılan %75 alkol ya da %50 – 75 magnezyum sülfat uygulaması gibi rutin müdahaleler tatmin edici değil.

Bu derlemede toplam 7465 katılımcıyla yapılan 35 randomize ve 8 yarı randomize kontrollü araştırma incelendi. Toplam 5546 katılımcıyla yapılan 22 çalışmada flebitin aloe vera (AV) ile önlenmesi, 1919 katılımcılı 21 çalışmada da tedavisi araştırıldı.

Derlenen çalışmalarda genellikle tek başına taze AV ya da %75 alkol veya %33, %50 ve %75 MgSO4 gibi başka bir AV dışı tedaviyle birlikte kullanılıp; tedavi verilmemesi ya da sadece AV dışı tedaviye karşı kıyaslandı. Tedaviler 1 ile 15 gün arasında sürdürüldü. Çalışmaların çoğunluğunda metodolojik kalite düşük ve seçimde, eksilme, raporlama ve yayınlamada kayırma hatası mevcuttu. Değişen derecede şiddet ve iyileşme düzeyindeki flebitin insidensi araştırıldı.

Mevcut kanıtlar dışarıdan tek başına ya da başka tedavilerle kombine AV uygulamasının İV tedaviden kaynaklanan infüzyon flebitinin korunma ve tedavisinde etkili olabileceğini gösteriyor. Derlenen çalışmaların düşük kalitesi nedeniyle sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir.

Kaynak

Zheng G, Yang L, Chen H, Chu J, Mei L. for prevention and treatment of infusion phlebitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009162. DOI: 10.1002/14651858.CD009162.pub2

Orijinal özet için: Flebite Karşı Aloe Vera

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv