Bilişsel Sorunları Olanlarda Alzheimer Gelişimini Erken Belirlemede Kan Ve Serebrospinal Sıvı Protei

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Demanslı ve diğer bilişsel problemli kişi sayısı dünya çapında artıyor. Hastalığın demans öncesi evrede tanısı tavsiye edilir fakat en iyi yaklaşım konusunda fikir birliği yok. Sağlık profesyonellerinin zayıf hafızalı veya bilişsel bozukluklu olan kişileri değerlendirmede kullanabileceği bir dizi test geliştirildi.

Bu derlemede tek bir test olarak beyin omurilik sıvısı proteini (BOS amiloid beta (Aβ40) veya BOS Aβ42) ölçümünün, hafif bilişsel bozukluğu olanlar içinde Alzheimer hastalığı veya başka demanslar gelişecek kişileri tanımlamada isabetsiz olduğunu bulduk.

Kaynak

Ritchie C, Smailagic N, Noel-Storr AH, Takwoingi Y, Flicker L, Mason SE, McShane R. Plasma and cerebrospinal fluid amyloid beta for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD008782. DOI: 10.1002/14651858.CD008782.pub4

Orijinal özet için: Alzheimer Testleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv