Solunum Desteğinin Azaltımını İdare Eden Ventilatörler, Hekim İdaresindeki Stratejilere Kıyasla Ayır

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Solunum makinesine bağlı ağır hastalar, uzmanlık bilgisi ve sürekli izlem gerektiren klinik yöntemler kullanılarak, makineden kesilip normal solunuma geri döndürülebilir. Hastayı mekanik ventilasyondan etkisiz bir şekilde kesmek ventilatöre bağlı sürenin uzamasına neden olur; hastayı akciğer hasarı, pnömoni ve ölüm riskine sokar. Bazı zamanlarda organizasyonel kısıtlamalar nedeniyle en etkili bakımı sağlamak güç olabilir. Bilgisayarlı kesme sistemleri, etkisiz kesme yöntemlerine karşı bir çözüm getirebilir. Bu derlemede, hastayı ventilatörden kesmede lüzumsuz gecikmeleri, toplam ventilasyon süresini ve YBÜ’de yatış ve hastanede yatış sürelerini azaltmak için, kompüterize kesme sistemlerinin, klinisyenlerin kullandığı metotlardan daha etkili olup olmadığını inceledik.

Bulgular

1628’i erişkin ve 48’i çocuk olmak üzere toplam 1676 katılımcıdan bilgi sağlayan 21 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Kanıtlar 30 Eylül 2013 tarihine kadar güncel. Araştırmalar, pnömoni ve başka enfeksiyonlar gibi YBÜ’ye kabul gerektiren tıbbi durumları olan ve travma sonrasında, kalp ameliyatı veya başka ameliyat sonrasında YBÜ’ye kabul edilen hastalarda yapıldı. Aynı zamanda, ticari piyasada bulunan kompiterize ventilatörden kesme sistemleri de araştırıldı.

Kompüterize sistemlerin; ventilatörden kesme süresinde, makineye bağlı toplam sürede ve YBÜ’de yatış süresinde azalma sağladığını bulduk. Bir hastanın ventilatörden kesilmesi için gereken ortalama süre %30 kadar kısaldı. Ventilatöre bağlı geçen süre %10, YBÜ’de kalış süresi %8 azaldı. Bu azalmaları tüm araştırmalar göstermedi. Sadece postop hastaların alındığı çalışmalar; kesme süresi, toplam süre ve YBÜ yatışında azalma göstermedi.

Kısıtlamalar

Bu derlemeye alınan bazı çalışmaların metotları ve sonuçlarındaki farklar nedeniyle, büyük çaplı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ayrıca çocuklarda da bilgisayarlı kesme sistemlerinin etkisini araştıran daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Rose L, Schultz MJ, Cardwell CR, Jouvet P, McAuley DF, Blackwood B. Automated versus non-automated weaning for reducing the duration of mechanical ventilation for critically ill adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009235. DOI: 10.1002/14651858.CD009235.pub3

Orijinal özet için: Ventilatörden Kesme Otomatik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv