Metastatik Meme Kanserinde Trastuzumabın Etkinlik Ve Güvenliği

Cochrane derleme özeti

Metastatik meme kanserli kadınların beşte birinde HER2 proteini olan tümörler bulunur. Bu tümörler daha agresif olma eğilimi gösterir ve gidişat ve tedavi seçimi bundan etkilenir. Trastuzumab (Herceptin®) hedefli bir biyolojik ilaçtır (monoklonal antikor), HER2 proteinine tutunur ve habis hücrelerin çoğalmasını bloke eder.

HER2 pozitif metastatik meme kanseri olan toplam 1497 kadınla yapılmış 7 araştırmayı derledik. Hastalara kemoterapiyle (4 çalışmada taksan, antrasiklin veya kapesitabin), hormonal tedaviyle (2 çalışmada letrozol ya da anastrozol gibi aromataz inhibitörleri) veya hedefli tedaviyle (1 çalışmada lapatinib) birlikte ya da olmadan trastuzumab verildi. Trastuzumab alan kadınlar 6 çalışmada hastalık ilerlemesine kadar, ikisinde daha uzun izlendi. Trastuzumab tedavi süresi 8.7 ile 30 ay arasındaydı ve izlemler ilaca başlandıktan sonra ortalama 2 yıl sürdü.

Tüm çalışmalarda trastuzumabın hastalık ilerlemesine kadar geçen süreyi uzattığı bulundu, sağlanan kazançlar 2 ile 11 ay arasındaydı. 5 çalışmada ölüme kadar geçen süre 5 – 8 ay arasında uzadı. Ancak bazı hastalarda tedavi esnasında kalpte şiddetli toksisite (kalp yetmezliği) gelişti. Trastuzumab meme kanseri mortalitesini 1/5 kadar azaltırken kalpte toksisite riski 3-4 kat arası arttı. Eğer 1000 kadına standart tedavi verilirse 300 kadarının yaşayıp 10’unda kalp toksisitesi olması beklenir. Tedaviye trastuzumab eklendiğinde fazladan 73 hastanın ömrü uzar ve fazladan 25’inde şiddetli kalp toksisitesi görülmesi beklenir.

Bakım standardı olarak görülmeyen antrasiklin-trastuzumab kolları hariç tutulursa 21 hastada şiddetli kalp toksisitesi olacaktır (sade kemoterapiden 11 tane fazla). Kalp hastalığı belirlendiğinde tedavi kesilirse bu kalp toksisiteleri genellikle geri dönüşlüdür. İleri hastalığı olan kadınlar bu riski kabul etmeyi seçebilir. Hepsi göz önüne alındığında derlememiz, trastuzumabla hastalık ilerlemesinde ve sürvide sağlanan faydaların kalbe olan zarar riskine ağır bastığını gösteriyor.

Trastuzumab nötropenik ateş ve anemi gibi hematolojik toksistelerin riskini artırmaz; ancak nötropeni riskini artırır görünüyor. Trastuzumabın yaşam kalitesine, tedaviyle ilişkili ölümlere ve beyin metastazlarına etkisine dair bir sonuç çıkarmak için yeterli veri bulunmadı.

Genel kanıt kalitesine orta değer biçtik, temel zayıflıklardan biri, derlenen tüm çalışmalarda körleme yapılmaması olup ilerlemeye kadar geçen süre ve toksisitelerle ilgili sonuç değerlendirmelerini etkilemiş olabilir. Diğer zayıflık ise iki çalışmanın mortalite sonuçlarını yayınlamamasıydı. Dahası 7 çalışmadan 3’üne hasta alımı erken durduruldu ve üç araştırmada kontrol gruplarındaki katılımcıların hastalık ilerlemesi olan %50’den fazlasının trastuzumab kollarına geçişine izin verildi ki bu da trastuzumabın mortaliteye gerçek etkisini net olarak anlamamızı zorlaştırdı. Trastuzumabın hastalık ilerlemesinden öte kullanımını destekleyen kanıtlar kısıtlı.

Şunu vurgulamak önemli ki, trastuzumab HER2 pozitif erken meme kanserinde kullanılsa da bu üç metastaz araştırmasına alınan kadınlar önceden trastuzumab tedavisi almamıştı. Yardımcı trastuzumab tedavisinden sonra nüks eden kadınların çoğunluğuna muhtemelen önerilse de trastuzumabın buradaki etkinliği hala açık bir mesele.

Kaynak

Balduzzi S, Mantarro S, Guarneri V, Tagliabue L, Pistotti V, Moja L, D'Amico R. Trastuzumab-containing regimens for metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD006242. DOI: 10.1002/14651858.CD006242.pub2

Orijinal özet için: HER2 Pozitif Meme Ca. Trastuzumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar