Beyinde Lenfoma Tedavisinde Radyoterapinin Rolü

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Primer merkezi sinir sistemi lenfoması (PMSSL) beyin ya da omurilikte görülen bir kanser tipidir. Nadir ve agresif tipte bir lenfomadır. PMSSL gelişen hastalar tedavi edilmediklerinde ortalama sadece 4 ay yaşar. Uzun bir zaman için, bir fayda gösteren tek tedavi tüm beyin radyoterapisiydi (TBR). Ancak birkaç çalışma bu tedavinin sağlıklı dokularda hasar belirtilerine yol açtığını gösterdi. Büyük faydalı etkiler gösteren güçlü bir kemoterapi ilacı olan metotreksatın çıkışından sonra uzmanlar PMSSL hastalarının tedavisinde radyoterapinin rolünü tartışmaya başladı. Radyoterapi kemoterapiyle kombine edilebilir ya da özellikle zararlı etkileri düşünüldüğünde hiç kullanılmayabilir

Derleme sorusu

Bu çalışmada, PMSSL tedavisinde radyoterapinin etkinliği ve zararlı etkilerini araştıran randomize kontrollü araştırmaları derlemeyi amaçladık.

Çalışma özellikleri

1950 yılından 2014 Şubatına kadar yaptığımız kapsamlı araştırma sonucunda 556 referansa ulaştık. Sadece, toplam 551 katılımcılı 1 araştırma derleme kriterlerimizi karşıladı ve detaylı analize alındı. Çalışmalarda yarı gruba metotreksat ve ardından TBR tedavisi, kalan yarıya sade metotreksat tedavisi yapıldı. İkinci grupta sade metotreksatla tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalara sitarabin de verildi. Katılımcıların en genci 18 yaşında olan araştırma 2000-2009 Mayıs ayları arasında Almanya’da 75 merkezde yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Genel sürvi üzerindeki etkiyi analiz ettiğimizde sağlanan sonuçlar belirsizdi, her iki tedavi de birbirine üstün olabilir. Kemoterapiye radyoterapi eklenmesi, değerlendirdiğimiz diğer sonuç ölçütü olan ilerlemesiz sürviye pozitif etki göstererek hafifçe uzamasını sağladı. Yazarlar tedaviyle ilişkili mortaliteyi analize dâhil etmedi.

Tedavinin sağlıklı beyin dokusuna bir zarar verip vermediğini de araştırdık.

Kemoterapiye ek radyoterapi alan hastalarda beyin işlevinde, tedaviyle ilişkili bozulma belirtilerinin daha sık olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Az sayıda katılımcısı plan tek araştırmadan sağlanan kanıtların kalitesine düşükten ortaya değer biçtik. Derlenen çalışmada tüm katılımcılardaki ters olaylar analiz edilmediğinden nörotoksisiteyle ilgili kanıt kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık.

Sonuç

Tek araştırmadan sağlanan güncel kanıtlar PMSSL hastalarında tek başına kemoterapi ve TBR +kemoterapi tedavilerinin genel sürviye etkisinin benzer olduğu sonucuna varmak için yeterli değil. Kemoterapiye TBR eklenmesi ilerlemesiz sürviyi uzatabilir ancak muhtemelen beyindeki toksik etkileri de artırır. PMSSL tedavisinde kemoterapiye radyoterapi eklemenin rolüyle ilgili kesin sonuçlar çıkarabilmek için daha fazla prospektif randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Zacher J, Kasenda B, Engert A, Skoetz N. The role of additional radiotherapy for primary central nervous system lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009211. DOI: 10.1002/14651858.CD009211.pub2

Orijinal özet için: MSS Lenfomasında Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar